Terug naar overzicht
± min

Toename verwacht van vrouwelijke letselschade slachtoffers op motor

In veel landelijke dagbladen is afgelopen week meerdere keren gepubliceerd over de stijging van het aantal motorrijders. Nu de cijfers over 2012 bekend zijn geworden blijkt dat het aantal mensen dat in 2012 een motorrijbewijs behaalde met 18% is gestegen ten opzichte van het jaar 2011. Opvallend hierbij is dat van de motorrijders onder de 24 jaar er zelfs een toename is van 50%. De Bovag, die de motorbranche vertegenwoordigt, publiceerde deze gegevens.

De reden dat juist veel jongeren hun rijbewijs behaalde is gelegen in het feit dat de regels voor het behalen van een motorrijbewijs zijn veranderd welke dit jaar ingingen. Het is namelijk zo dat tot 19 januari 2013 mensen onder de 21 mochten lessen en afrijden op een 'lichte' motor en daarna met het behaalde rijbewijs ook op een motor stappen met een veel groter vermogen. Dat mag dus sinds begin dit jaar niet meer. Momenteel mogen jongeren wel op hun 17e levensjaar beginnen met het halen van hun motorrijbewijs, maar zij moeten wel opnieuw examen doen om ook op zwaardere motoren te mogen rijden. Daardoor moet een jongere driemaal examen doen om op het zwaarste (of ongelimiteerde) motorvermogen te mogen rijden.

Dit betekent dat de wegen naar verwachting niet hoofdzakelijk meer bemand worden door mannelijke motorrijders, maar steeds meer door vrouwen. Dit betekent op haar beurt weer dat ook het aantal ongevallen met letselschade onder vrouwelijke motorrijders naar verwachting zal toenemen.

Motorrijders zijn een kwetsbare groep verkeersdeelnemers, evenzo als voetgangers en fietsers. Deze laatste twee groepen kennen in het verkeersrecht een beschermde werking. Voor motorrijders is dat vooralsnog niet het geval. Feit blijft dat bij veel ongevallen juist motorrijders letselschade oplopen. Deze letselschade is ook vaak ernstig van aard. Ook binnen de politiek gaan geluiden op om motorrijders extra in bescherming te nemen ten opzichte van automobilisten en vrachtwagens.