Terug naar overzicht
± 0 min

Toezeggingen door haar letselschade expert moet verzekeraar nakomen!

Recentelijk is voor de Rechtbank Den Haag een deelgeschil gevoerd over de vraag of een aansprakelijkheidsverzekeraar gehouden is aan uitspraken van een letselschade expert, welke door de verzekeraar was ingeschakeld.

De uitspraak van de letselschade expert hield in zoverre in dat hij heeft aangegeven voor een bepaald bedrag een schade te willen regelen. De verzekeraar zelf vond dat veel te veel en wilde zich hieraan niet conformeren.

Wat speelde er?
In 1995 ontstond bij een klein kind van slechts één jaar een urineweginfectie welke tot ernstige letselschade leidde. Deze ontsteking had eenvoudig voorkomen kunnen worden door vooraf het kind antibiotica toe te dienen. De aansprakelijkheid voor het gebeurde werd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis, Medirisk, erkend. Medirisk schakelde een letselschade expertisebureau in welke voor verzekeraars werkzaam is, om namens haar de schade te regelen. De letselschade expert van dat bureau besprak de schade met de advocaat / letselschade deskundige van de ouders. Bij de bespreking was de binnendienstmedewerker van Medirisk ook aanwezig. Bij het daarop volgende gesprek, welke tot doel had te bezien of de schade in der minne kon worden begroot, was deze binnendienstmedewerker niet aanwezig in verband met ziekte.

De letselschade expert van het expertisebureau welke door Medirisk was ingeschakeld, heeft in dat tweede gesprek aangegeven de schade vast te stellen op € 118.000,-. De advocaat / letselschade deskundige van het kind bracht daarna dit bedrag over aan de ouders welke namens het kind akkoord gingen.

Enkele weken later gaf de door Medirisk ingeschakelde expert aan het aanbod terug te trekken, omdat er fouten waren gemaakt in zijn berekening. Als argument werd voorts aangegeven dat het aanbod vrijblijvend zou zijn gedaan en er niet was gesproken over welk deel van de schade nu voor de ouders en of het kind was. Daarnaast was niet gesproken over de afwikkeling van de BGK (buitengerechtelijke kosten) en een belastinggarantie.

In de deelgeschilprocedure heeft de rechtbank Den Haag duidelijk aangegeven dat zij van mening is dat er zondermeer een overeenkomst tot stand is gekomen en dat aan het aanbod door de schaderegelaar geen voorwaarden zijn gesteld. Er kan dan ook zeker niet van enige vrijblijvendheid worden gesproken; ook de herroepping is niet 'onverwijld' gebeurd. Aan de berekening van de schade is aan alle belangrijke kenmerken voldaan en het aspect rond de BGK en belastinggarantie werd geoordeeld dat deze irrelevant zijn in het licht van de overeenkomst. Dit betekent, aldus de rechtbank, concreet dat Medirisk gehouden is de letselschade, conform de inzichten van de schaderegelaar (in eerste aanleg) en conform het akkoord van de ouders, te regelen.

Voorts geeft de rechtbank aan dat Medirisk, door de schaderegelaar alleen naar de bespreking te laten gaan, ook de schijn heeft gewekt dat hij bevoegd was om namens Medirisk schikkingsbedragen te noemen. Als dit niet de bedoeling was, dan had de verzekeraar dit - al dan niet door de schaderegelaar - uitdrukkelijk kenbaar moeten maken. De rechtbank veroordeelde Medirisk aan de ouders van het kind de schade te voldoen welke begroot is op € 118.000,-, omdat een overeenkomst tot stand is gekomen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.