Terug naar overzicht
± min

Tussentijds onderzoek; aanvullend onderzoek; contra-expertise, concept vraagstelling

De aansprakelijke partij kan verzoeken om periodieke controles door een ander dan de eigen huisarts, een zogenaamd Kort Geneeskundig Onderzoek.

Meestal wordt dit gedaan omdat er nog niet voldoende medische informatie voorhanden is om de medische toestand te kunnen bepalen. Een tussentijds onderzoek door een huisarts kan onder omstandigheden alvast een voorlopige indicatie geven, maar zal beslist niet toereikend zijn om dat als eindsituatie op te voeren.

Huisartsen krijgen dan veelal het verzoek van een aansprakelijke partij een invul formulier in te vullen en gaat het vaak om een heel summier onderzoek door de haast geboden van een enkele consult.

Het komt helaas ook voor dat bij whiplash klachten de bewegingshoek van hoofd-nek wordt getest, met alle kwalijke gevolgen. Beter is in overleg met de belangenbehartiger en diens medisch adviseur de noodzaak van zulk een onderzoek te bespreken.

Aanvullend onderzoek of contra-expertise
Zijn er dan nog vragen niet beantwoord dan is er een aanvullende expertise of een contra expertise mogelijk, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Concept vraagstelling bij expertise of Kort Geneeskundig Onderzoek
Voordat een medische eindexpertise zal worden verricht, dient eerst een concept vraagstelling te worden opgemaakt dat de goedkeuring van de medisch adviseurs van beide partijen kan dragen. De specialist dient zich bij het onderzoek uitsluitend te richten op het beantwoorden van deze aan hem gestelde onderzoeksvragen.

Onafhankelijkheid is voorwaarde bij een medisch onderzoek
Voor zowel aan de slachtofferzijde als aan de zijde van de aansprakelijke, is een onafhankelijk onderzoek voorwaarde om tot een acceptabele en rechtvaardig antwoord te krijgen hetgeen de ongevalsgevolgen zijn en welke consequenties dat voor het slachtoffer hebben en in de toekomst kunnen hebben.