Terug naar overzicht
± min

Uit angst voor verkeersongevallen met letselschade brengen veel ouders hun kinderen naar school

39% van de ouders met schoolgaande kinderen zegt hun kind(eren) naar school te brengen omdat de verkeerssituatie het niet toelaat om hen zelfstandig naar school te laten gaan. Zij vinden het risico op ongelukken met letselschade te groot.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Veilig Verkeer Nederland (VVN). In 1994 en 2003 werd ook onderzocht hoeveel kinderen met de auto worden gebracht en toen was het nog maar een kwart.

Verkeersveiligheid schoolomgevingen scoort magere 6

De verkeersveiligheid in schoolomgevingen scoort een magere 6. Met name in de sterk stedelijke gebieden is nog een wereld te winnen. Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoek laten uitvoeren naar het reisgedrag van basisschoolleerlingen op de school-thuisroute.

Uit de resultaten blijkt dat de meeste kinderen vaak naar school worden gebracht en opgehaald door een ouder. De belangrijkste redenen om ze te begeleiden op de fiets of lopend is dat de ouders hun kind(eren) te jong vinden om alleen te reizen (61%) en dat ze dit gewoon gezellig vinden (42%). Maar ook zegt 39% van de ouders dat ze hun kinderen begeleiden omdat er een gevaarlijke oversteek is die ze de kinderen niet alleen willen laten oversteken of dat ze de verkeerssituatie op weg naar school niet veilig genoeg vinden.

Het gemiddelde cijfer dat ouders geven voor de verkeersveiligheid op de route naar school is een 6,3, waarbij scholen met een VVN Verkeersouder hoger scoren dan scholen zonder VVN Verkeersouder. De meeste onvoldoendes werden gegeven in de stedelijke gebieden.

Vicieuze cirkel
De toename is opmerkelijk, omdat de ongevallencijfers er geen aanleiding toe geven. Het aantal dodelijke verkeersongevallen onder jonge kinderen is de afgelopen tien jaar flink afgenomen, ook al is het wel drukker op de weg geworden.

Veilig Verkeer Nederland stelde in september al dat er een vicieuze cirkel dreigt. Zij stelt dat wanneer meer mensen hun kind met de auto naar school brengen, het voor kinderen die lopen of fietsen gevaarlijker wordt op de weg. De kans op ongevallen met lichte tot ernstige letselschade zal mogelijk weer toenemen, waardoor nog meer ouders hun kinderen met de auto brengen.