Terug naar overzicht
± min

Uitzendkrachten lopen grotere kans op ongeluk

SZW - 02-06-2009.

Uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs lopen een grotere kans op een ongeluk op het werk. Dat komt doordat zij onervaren zijn en vaak ook geen goede instructie krijgen over hoe ze het werk veilig kunnen doen. Daarom gaat de Arbeidsinspectie dit jaar speciaal controleren op de werkomstandigheden van uitzendkrachten en stagiairs.

In 2007 was 15 procent van de dodelijke slachtoffers en 17 procent van de mensen die op het werk ernstig gewond raakten een uitzendkracht of gedetacheerde. In totaal maakt die groep slechts 6 procent uit van de beroepsbevolking. Ongelukken ontstaan vaak door verkeerd gebruik van machines en slechte veiligheidsvoorzieningen.

De achterliggende oorzaak is de gebrekkige voorlichting over wat er mis kan gaan en hoe dat te voorkomen. Ook moeten de bedrijven beter toezicht houden op de uitvoering van het werk door de uitzendkrachten en stagiairs. De kans op ongelukken vermindert naarmate de ervaring toeneemt. Dat maakt vooral jeugdige stagiairs tot een kwetsbare groep.