Terug naar overzicht
± 0 min

Update 2012: Zelfwerkzaamheid vergoeding bij letselschade

Per januari 2012 zijn de normbedragen niet gewijzigd voor m.b.t. werkzaamheden die betrekking hebben op de al dan niet eigen woning. Let wel! Als slachtoffer bent u niet verplicht deze rekenmethodiek te hanteren; middels concreet bewijs te leveren kan het best zo zijn dat uw persoonlijke schade veel hoger uitvalt dan de hieronder (door verzekeraars) gehanteerde richtlijnen.

Hieronder treft u het door ons vervaardigde overzicht aan van de normbedragen zelfwerkzaamheid per jaar.

Deze normbedragen zijn gebaseerd op de technische rekenvoorbeelden voor schilderwerk en tuinonderhoud, waarbij is uitgegaan van een twee-onder-een kapwoning /hoekwoning.

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de kosten van onderhoud voor een viertal woningtypen:

Het Normbedrag moet worden aangepast aan de mate waarin er sprake is van een beperking van het arbeidsvermogen met betrekking tot de zelfwerkzaamheid zoals gedefinieerd. De mate van beperking wordt in onderling overleg vastgesteld en uitgedrukt in een vast percentage van 25%, 50% of 100%. Dit percentage is de factor voor de uiteindelijke schadeuitkering per jaar.

Voor de vaststelling van de looptijdvan de toekomstige schade wordt in beginsel uitgegaan van een eindleeftijd van 70 jaar, zonder sterftekanscorrectie (!). Voor de kapitalisatie van de toekomstige schade wordt uitgegaan van de dan geldende rekenrente.

Voor vragen over een berekening kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten op het gratis nummer 0800 - 0110 of meld uw schade direct! Wij staan u graag te woord en zijn u graag van dienst.