Terug naar overzicht
± min

Variabele lasten en Vaste lasten

Variabele lasten

De Amsterdamse schaal is een rekenmodel dat de verschillende feitelijke bijdragen aangeeft van de individuele gezinsleden tot het aandeel van de overledene en uitgaat van gemiddelden.

Uitzonderingen waarbij niet meer kan worden gesproken van uitzonderingen zijn bijvoorbeeld indien binnen het gezin een zwaar ziek gezinslid aanwezig is dat buiten het gezin verzorgd en verpleegd moet worden en ook een groter deel van het gemiddelde inkomen vergt.

Ook zal dan gekeken worden naar de standaard budgettering van het Nibud.