Terug naar overzicht
± min

Vaststellen huishoudelijke hulp -vervolg

Mantelzorg
Bij de begroting van schadepost huishoudelijke hulp, zal ook rekening moeten worden gehouden met de hulp die andere huisgenoten kunnen bieden. Kinderen die hun eigen kamer schoon houden en helpen bij andere lichte huishoudelijke werkzaamheden. De boodschappen die door derden worden gedaan. Mocht op naaste familieleden meer dan sporadisch een beroep worden gedaan

Privacy
Soms geeft de kwaliteit van de ingehuurde huishoudelijke hulp klachten, omdat er lange wachttijden zijn en dat soms alleen het meest noodzakelijke wordt gedaan in het huishouden ook wordt aangegeven dat men eigenlijk liever geen 'onbekenden' over de vloer heeft en het als in inbreuk op de privacy wordt ervaren, als er steeds weer een ander is die de huishoudelijke hulp komt verlenen.

Beperking v/d schade
Huishoudelijke hulp dient ook voor alle partijen bezien te worden in het kader van de rechtsfiguren als de plicht tot schadebeperking en de plicht tot medewerken aan het herstel.

Huisvrouwen & huismannen
Vrouwen en mannen met een gedeeltelijk inkomen of in het geheel geen inkomen, of in bepaalde gevallen naast een fulltime baan ook het huishouden doen en door de ongevalsklachten dat dan niet meer of slechts beperkt kunnen doen, gebruiken in feite het arbeidsvermogen voor het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Ook zulke arbeid heeft een economische waarde en zijn op geld waardeerbaar en zal er een vervangende kracht moeten komen die de huishoudelijk werkzaamheden verricht voor de duur van de beperkingen.