Terug naar overzicht
± min

Vaststellingsovereenkomst inhoudelijk

Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen zich ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen het rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voorzover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mochten afwijken. Artikel 7:900 1e lid bw.