Terug naar overzicht
± min

Vaststellingsovereenkomst voorbehoud

De vaststellingsovereenkomst is vormvrij en kan dus ook mondeling tot stand komen, doch komt in de praktijk nauwelijks voor. Soms wordt er een voorbehoud gemaakt voor een of meer schadeposten, tot er een duidelijker beeld kan zijn ontstaan in de toekomst, doch geeft weer het risico dat andere ongevalsvreemde factoren dan zouden kunnen gaan meespelen, zoals een ander ongeval etc.

Voorts kan in dat geval tevens sprake zijn van de verjaringsproblematiek, namelijk mogen partijen niet een langere of kortere termijn overeenkomen dan de gegeven wettelijke termijn van 5 jaren bij letselschade. Ook de 20 jaren mogelijkheid kan op bezwaren stuiten. Zie daarvoor de rubriek verjaring.

Kinderen
Een voorbehoud wordt ook vaak gemaakt als de gedupeerde een kind is, in verband met de groei en verder herstel.

Een vaststellingsovereenkomst waarbij een minderjarig kind bij betrokken is dient aan de kantonrechter ter goedkeuring te worden voorgelegd en dient het geld, bijvoorbeeld het smartengeld te worden overgemaakt op een rekening welke op naam staat van het kind en de ouders er niet vrijelijk over kunnen beschikken.