Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± 0 min

Verdien € 25,00 van SWOV door mee te doen aan een fietstocht, ter voorkoming van letsel onder fietsers!

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) start een zogenaamd praktijkonderzoek naar fietsgedrag van mensen. Steeds vaker komt uit metingen naar voren dat verhoudingsgewijs meer mensen op een electrische fiets de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis moeten bezoeken nadat zij letsel hebben opgelopen bij een ongeval met een (electrische) fiets.

Van alle letsel slachtoffers op een fiets die in de periode van juli 2011 tot en met juni 2012 op de Spoed Eisende Hulp belandden, reed 13% op een elektrische fiets. Van alle Nederlanders was toen 7% in het bezit van een elektrische fiets. De gemiddelde leeftijd van de letsel slachtoffers op een electrische fiets lag op 66 jaar en 70% was vrouw. Hoewel dit een stereotype beeld van een letsel slachtoffer op een electrische fiets lijkt te bevestigen, is hiermee nog niet gezegd dat de elektrische fiets onveilig is.

De SWOV start in juni 2013 met een groot onderzoek naar het fietsgedrag op verschillende typen fietsen. Deelnemers aan het onderzoek, in de leeftijdscategorie 30-40 jaar of van 65+, zullen een rit op de openbare weg maken op een gewone en op een elektrische fiets. De locatie waar gefietst zal worden is in de buurt van de vestigingsplaats van de SWOV; te weten Leidschendam. Met (onzichtbaar in de fiets gemonteerde) meetapparatuur wordt het fietsgedrag geregistreerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de TU Delft. Het onderzoek zal maximaal 2½ uur duren en elke deelnemer krijgt na het onderzoek een kadobon van € 25,00 van de SWOV.

Heeft u interesse om mee te doen en bij te dragen aan vermindering van het aantal letsel slachtoffers op de fiets, lees dan de folder en bel met SWOV.