Terug naar overzicht
± min

Wat is de vergoeding voor affectieschade bij een ongeval? 7 vragen en antwoorden

Nabestaanden van letselschade slachtoffers hebben binnenkort recht op een vergoeding voor affectieschade bij een ongeval. Dit werd officieel bekend tijdens de presentatie van de kabinetsplannen voor 2017 op Prinsjesdag. 

De kabinetsplannen die op Prinsjesdag 2016 werden gepresenteerd brachten goed nieuws voor de letselschadepraktijk. Met de wetswijziging 'Vergoeding voor affectieschade bij ongeval' wordt het leed van naasten en nabestaanden erkend en recht gedaan aan de aanwijzingen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maar wat houdt een vergoeding voor affectieschade bij ongeval precies in? 7 vragen en antwoorden.


1. Wat is het doel van de Wet vergoeding voor affectieschade bij een ongeval?
Een betere positie voor naasten van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel lijden of mensen die overlijden als gevolg van een ongeval of een gebeurtenis waarvoor een andere persoon aansprakelijk is. De gedachte is: niet alleen de benadeelde zelf lijdt door zo’n gebeurtenis, ook voor de naasten of nabestaanden die in een nauwe persoonlijke betrekking tot die benadeelde staan of stonden, heeft een ongeval of gebeurtenis grote impact op hun leven. Deze wetswijziging zorgt dat naasten dus in aanmerking komen voor vergoeding van de immateriële schade die zij hebben geleden door de schadeveroorzakende gebeurtenis. Een soort 'smartengeld voor naasten' dus.

2. Wie worden er bedoeld met ‘naasten’?
Onder naasten wordt verstaan: de partner van het slachtoffer, de kinderen en ouders.

3. Wat wordt de hoogte van de vergoeding bij affectieschade?
De vergoeding wordt, afhankelijk van de situatie, tussen de € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij. Hiervoor geldt dat aan echtgenoten en geregistreerde partners een hoger bedrag wordt uitgekeerd dan aan 'overige nauwe persoonlijke relaties' en dat een hoger bedrag wordt uitgekeerd in het geval dat iemand overlijdt als gevolg van een misdrijf, dan dat iemand ernstig en blijvend letsel oploopt na een (verkeers)ongeval.

4. Wat wordt bedoeld met ernstig letsel en blijvend letsel?
Hiermee wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van een blijvende functiestoornis, of blijvende invaliditeit, van op zijn minst 70 procent, vastgesteld aan de hand van de AMA Guides. Dit is een index blijvende invaliditeit bij slachtoffers te bepalen. In sommige gevallen is de mate waarin iemand blijvend invalide is geworden op voorhand duidelijk. De schade bij het verlies van een pink, een oog of een oor kan ten opzichte van de schade van het gehele lichaam vastgesteld worden. Het bepalen van de invaliditeit gebeurt ook door de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVvN). Een bekende discussie is dat bijvoorbeeld de AMA Guide nog immer een percentage BI hanteert bij een whiplash maar dat de NVvN dit niet meer doet.

5. Valt psychisch letsel ook onder ernstig en blijvend letsel?
Ja, het moet gaan om medisch objectiveerbaar letsel. Kanttekening hierbij is dat niet in alle gevallen strikt van het minimumpercentage van 70 procent zal worden uitgegaan. Samen met de blijvende functiestoornis is ook de invloed van het letsel op het dagelijks leven van het letselschade slachtoffer en zijn naasten van belang. Het letsel zal zo ernstig moeten zijn dat een grote kentering of ingrijpende wijziging in het leven van het slachtoffer aannemelijk is.

6. Is Nederland het eerste land waar een vergoeding voor affectieschade komt?
Nee, integendeel. Nederland is een van de weinige landen in Europa waar nog geen recht op vergoeding van affectieschade bestond. De tijd was er volgens Minister van Justitie Van der Steur rijp voor.

7. Per wanneer gaat de wetswijziging in?
De wijziging gaat naar verwachting in 2017 in. De ingangsdatum is nog niet definitief. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.


Gratis hulp en advies

Bent u nabestaande van een slachtoffer dat ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen of is overleden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is? En heeft u hierover vragen omtrent (affectie)schade? Wij beantwoorden graag uw vragen over letselschade claimen, het claimen van smartengeld of het inschakelen van een letselschadebureau. Bel onze helpdesk gratis op 0880 - 112 130. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.