Terug naar overzicht
± min

Verkeersveiligheid neemt toe !

25 januari 2010 - Het beleid aangaande de verkeersveiligheid blijkt in Nederland erg succesvol te zijn. Betekent dit minder letselschade zaken?

De genomen maatregelen hebben vruchten afgeworpen en het behaalde niveau zal niet eenvoudig nog ruimte laten voor winst hierin, aldus professor Fred Wegman bij zijn rede als hoogleraar Verkeersveiligheid aan de TU te Delft. Daarnaast blijft Wegman werkzaam als directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Het beleid inzake de verkeersveiligheid heeft er toe bijgedragen dat het aantal verkeersdoden in ons land opzienbarend is gedaald van eerst 3000 doden naar ongeveer 750 doden per jaar. Dit is slechts ten dele het gevolg van toegenomen wetenschappelijke kennis. Op jaarbasis kosten verkeersongevallen ongeveer 12,3 miljard euro (cijfers van het jaar 2003). Wegman zet deze kosten naast die van files (2,6 to 3,6 miljard euro) en de kosten van milieu (3 tot 8 miljard).

Volgens Wegman heeft het gevoerde beleid haar grenzen wel bereikt en zullen andere wegen moeten worden ingeslagen. Enkele wetenswaardigheden:
- minder dan 1% van de afgelegde kilometer wordt onder invloed gereden
- meer dan 90% van de automobilisten draagt de veiligheidsgordel
- aantal doden op verkeersongevallen locaties is gedaald van 10% naar 2 %

Het nieuwe beleid moet gericht zijn op het zoeken naar resterende gevaren en het menselijk gedrag dat daar bijhoort te veranderen.

Wegman ziet ook een taak weggelegd voor beheerders van delen van wegverkeerssytemen en ontwerpers, die er voor zouden moeten kunnen zorgen dat gewone burgers bij een te maken fout niet direct afgestraft worden met bijvoorbeeld letsel tot gevolg. Een andere oplossing kan gezocht worden in nieuwe onderzoeksmethoden; het volgen van chauffeurs en het gedrag analyseren.

Aldus Wegman 'kan het aantal verkeersslachtoffers nog verder om laag door meer te investeren in preventie, infrastructuur en voorzieningen voor verkeersmanagement!' Deze investeringen ziet Wegman ook als maatschappelijk rendabel, waardoor het geen beletsel hoeft te zijn deze in te voeren.