Terug naar overzicht
± min

Verlaging wettelijke rente op 1 januari 2010

24 november 2009 - Met ingang van 1 januari 2010 wordt de wettelijke rente verlaagd van 4 naar 3 procent. De laatste wijziging op de wettelijke rente vond plaats in juli 2009. Thans heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel inzake de verlaging van de wettelijke rente. Het voorstel was ingediend door de ministers Hirsch Ballin van Justitie en Bos van Financiën. Het voorstel, c.q. ontwerpbesluit, wordt nu naar de Raad van State gezonden waarna de tekst van het besluit zal worden gepubliseerd in het Staatsblad.

De wettelijke rente is ook in de schaderegeling van letselschade van belang en kan een behoorlijke te vorderen schadepost vormen. Neem bijvoorbeeld het te begroten smartengeld. Meestal wordt het smartengeld bij de afwikkeling van een letselschade zaak bepaald. Na bepaling van het bedrag wordt de wettelijke rente apart over dit bedrag berekend vanaf de dag van het ongeval. Dit tijdstip kan soms jaren ervoor liggen en is de wettelijke rente aanzienlijk.