Terug naar overzicht
± min

Verlaging wettelijke rente per 1-1-2010

Persbericht:

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Bos van Financiën ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 4 naar 3 procent. Het besluit gaat in op 1 januari 2010. De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van een geldsom. De vorige wijziging vond plaats op 1 juli 2009.

Als uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de wettelijke rente wordt de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) gehanteerd. De wettelijke rente wordt berekend aan de hand van de formule: herfinancieringsrente ECB + 2,25 procent. Om al te grote veranderingen te vermijden wordt een verlaging of verhoging beperkt tot 2 procentpunten. In overeenstemming met de aangegeven wijze van berekening is het percentage van de wettelijke rente bepaald op 3 procent.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Wilt u eens in de drie weken een overzicht ontvangen van alle persberichten van het ministerie van Justitie, neem dan een abonnement op het Justitie Bulletin; de elektronische nieuwsbrief van het ministerie.