Terug naar overzicht
± min

Verplichte melding arbeidsongevallen

Arbeidsinspectie 30-03-2009

De Arbowet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen die tot blijvend letsel, ziekenhuisopname, of tot de dood hebben geleid, direct aan de Arbeidsinspectie te melden. We hanteren voor dit soort ongevallen de term 'meldingsplichtig'. De Arbeidsinspectie zal zo spoedig mogelijk na de melding een onderzoek instellen.
Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval, kan een boete worden opgelegd (maximaal € 4500,-).

De Arbeidsinspectie zal de directe en achterliggende oorzaken van het ongeval onderzoeken. Als de Arbeidsinspectie tijdens haar onderzoek constateert dat er (nog) risico's voor de veiligheid of gezondheid van werknemers zijn, zal zij optreden en vorderen dat de risico's worden opgeheven en dat waar nodig preventieve maatregelen worden genomen. Wanneer de oorzaak van een ongeval verband houdt met het overtreden van de Arbeidsomstandigheden- of Arbeidstijdenwet, zal door de inspecteur een boeterapport worden opgemaakt.