Terug naar overzicht
± min

Vertraagde afname verkeersdoden in 'betere' EU-lidstaten!

De Europese Commissie heeft recentelijk wederom cijfers bekend gemaakt waaruit duidelijk blijkt dat de dalende trend van het aantal verkeersdoden binnen Europa stagneert. Hierbij is gekeken naar de cijfers van de laatste 10 jaar waarin de aanzienlijke daling te zien was. De daling was de afgelopen tien jaren gemiddeld 6%, hetgeen nu is gedaald naar 2%.

Opvallend is dat uit de cijfers van de Europese Commissie naar voren komt dat juist landen met een zeer goede reputatie op het gebied van verkeersveiligheid, nu een lichte toename laten zien van het aantal verkeersdoden. Deze respectabele landen zijn, aldus de Europese Commissie Nederland, Zweden en Duitsland.

De Europese Commissie raamt de stijging voor ons land op 2%, waarbij de cijfers tot september 2011 zijn betrokken. Dat betekent concreet dat als we deze cijfers afzetten over de laatste maanden van 2011, dat we in ons land met 656 dodelijke verkeersslachtoffers van doen hebben gehad.

Siim Kallas, EU-commissaris voor vervoer, is dan ook van mening dat met deze cijfers de alarmbellen moeten gaan rinkelen binnen bepaalde landen. ‘Dit is de traagste daling van het aantal verkeersdoden in tien jaar tijd: nog steeds sterven er elke dag 85 mensen op de Europese wegen. Om de doelstelling te halen om het aantal verkeersdoden tot 2020 met nog eens helft terug te dringen, moeten we onze inspanningen op nationaal en EU-niveau sterk intensiveren.’ , aldus Kallas.

Siim Kallas gaat alle betrokken ministers van de EU-lidstaten benaderen met de vraag wat elk land van plan is te doen om de verkeersveiligheid in het land te handhaven, c.q. na te leven. Hij geeft aan de wens te hebben er van overtuigd te raken, dat ondanks de barre economische situaties in bepaalde landen, de aandacht voor de verkeersveiligheid niet wordt teruggeschroefd. Voorts geeft Kallas aan ook van plan te zijn op Europees niveau in 2012 met name de dodelijke motorongevallen aan te pakken. Cijfer hierover zijn nog niet bekend geworden.