Terug naar overzicht
± min

Verzekeringsexperts vragen om legitimatie van slachtoffers van letselschade! Mag dat?

Zodra verzekeringsmaatschappijen geconfronteerd worden met een aansprakelijkstelling met letselschade, schakelen zij vaak snel letselschade-experts in die namens hen optreden. Voorafgaand aan een door haar gewenst huisbezoek wordt een folder verstuurd waarin gevraagd wordt een kopie van het identiteitsbewijs klaar te leggen. De vraag waar ook verzekeraars mee worstelen is of dit verzoek correct is.

Je mag iemand om een legitimatie vragen, maar er is een wettelijke bevoegdheid nodig op grond waarvan betrokkene vervolgens daadwerkelijk verplicht is zich te legitimeren. Het opvragen van een kopie van een identiteitsdocument wordt niet heel zinvol gevonden, omdat op een kopie mogelijke vervalsingen niet of niet goed te traceren zijn, zo meldt haar branchevereniging.

Het kopietje maken en opslaan valt onder de verwerking van persoonsgegevens uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Om het kopietje te mogen gebruiken, moet sprake zijn van een wettelijke plicht of een in de wet opgenomen grondslag voor de verwerking. Bij de verzekeringsbranche gaat het dan om de tenuitvoerlegging van een overeenkomst. Worden de kopietjes bewaard of anderszins verwerkt dan moet de organisatie deze verwerking aanmelden in het CBP register (art. 27 Wbp).

Daarnaast moet aan de betrokkene vooraf worden meegedeeld voor welk doel de informatie wordt verzameld (art. 33 en 34 Wbp). Omdat legitimatiebewijzen voorzien zijn van een foto en van het BSN nummer bevatten zij persoonsgegevens die niet (zomaar) mogen worden verwerkt. De foto bevat de bijzondere persoonsgegevens (‘ras’) en het BSN mag alleen verwerkt worden door bij wet aangewezen instanties die bezig zijn met overheidstaken en voor loonadministratie.

Uitgangspunt is dat particuliere partijen dergelijke informatie niet mogen verwerken. De verzekeraarsbranche geeft haar experts het advies om tijdens het bezoek om het echte legitimatiebewijs te vragen. De expert kan dan de persoonsgegevens overnemen zoals op het document staan. Hij heeft in ieder geval even een echt document in handen gehad en naast betrokkene kunnen houden en worden geen gegevens opgenomen die niet mogen worden verwerkt.

Ons advies: niet ingaan op een dergelijk verzoek van een verzekeraar!