Terug naar overzicht
± min

Verzekeringsplicht voor honden !?

Hondeneigenaren moeten zich als het aan de Britse regering ligt, binnenkort verplicht verzekeren voor het geval hun huisdier iemand aanvalt. Nederland moet die kant ook op.

De verplichte verzekering die uit moet keren bij het veroorzaken van letsel bij derden door de hond, maakt onderdeel uit van een nieuw wetsvoorstel.

Per jaar moeten in Groot-Brittannië meer dan honderd mensen in het ziekenhuis worden opgenomen na hondenbeten. De maatregel is bedoeld om ervoor te zorgen dat slachtoffers van een aanval door een hond worden gecompenseerd. Nu gebeurd dat lang niet altijd, omdat de eigenaren niet vermogend genoeg zijn, of omdat de eigenaar van de hond niet gevonden wordt. Om dat laatste probleem te verhelpen, zouden alle Britse honden een chip geïmplanteerd moeten krijgen.

In Groot Brittanië is het in veel achterstandswijken momenteel in de mode om vechthonden te houden, zoals pitbulls. In ons land is deze trend nog niet op grote schaal merkbaar. Maar regeren is vooruitzien. Ook Nederland heeft achterstandswijken, en ook in Nederland vinden geörganiseerde hondengevechten met opgefokte pitbulls steeds vaker plaats.

Afgezien van letsel, kunnen honden ook schade aan het verkeer toebrengen met hun onberekenbare gedrag, en willen ze nogal eens schade aan elkaar teweegbrengen, bijvoorbeeld wanneer twee honden beide ongelijnd zijn en elkaar te lijf gaan. In dat laatste geval zijn beide eigenaren aansprakelijk voor de door hun hond aangerichte schade (te vinden op de dierenartsrekening).

In ons land is het weliswaar zo dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor eventueel veroorzaakte schade, maar een verplichte verzekering is er niet. Dat betekent dat een duizenden euro's kostende operatie in het ziekenhuis, of een total loss verklaarde auto na een verkeersongeluk waarbij is uitgeweken voor een hond, voor rekening van de maatschappij (waarborgfonds), of erger nog, het slachtoffer komen.

Er bestaat overigens veel onwil onder hondenbezitters. Zij denken klaar te zijn met het plaatsen van een waarschuwingsbord (Hier waak ik) in de tuin. Helaas, ook mét een bord blijft u aansprakelijk. U had de schade namelijk kunnen voorkomen door de hond vast te zetten.

Alleen berijders van motorrijtuigen en jagers zijn momenteel wettelijk verplicht om een WA verzekering af te sluiten. Een situatie waar snel hondeigenaren aan toegevoegd moeten worden. Alleen al om de eigenaar bewust te maken van het risicovolle gedrag van zijn huisdier en hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.