Terug naar overzicht
± min

Verzwijgen medische fout strafbaar stellen

Consumentenbond - 8 september 2009

Het onderzoek van de commissie Lemstra naar de affaire rond de falende neuroloog van het Medisch Spectrum Twente is duidelijk: misstanden werden niet gemeld, de ziekenhuisdirectie stond erbij en keek ernaar en ook de Inspectie greep niet in. De Consumentenbond ziet de conclusies als extra munitie voor het pleidooi om het verzwijgen van fouten via het medisch tuchtrecht en bestuurlijke boetes strafbaar te stellen.

Het is al jaren bekend dat er in de medische wereld veel fouten worden verzwegen. Het aantal fouten waarover wel wordt gerapporteerd is het topje van de ijsberg. Via de nieuwe Wet Cliëntenrechten Zorg, waarover de Tweede Kamer dit najaar vergadert, wordt het melden van calamiteiten en incidenten strakker geregeld. Ook moet het met de nieuwe wet mogelijk worden om strenger op te treden tegen het verzwijgen van fouten. Het is cruciaal om fouten te melden. Er kan dan actie worden ondernomen, waardoor er minder kans is op herhaling.

Algemene voorwaarden
De Consumentenbond is samen met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en andere patiëntenorganisaties bezig om met tal van zorgbranches te komen tot tweezijdige algemene voorwaarden. De rechten en plichten van zowel de zorgverlener als de cliënt staan daarin duidelijk beschreven. Voor de consument wordt het daarmee een stuk makkelijker om zijn recht te halen.