Terug naar overzicht
± min

Voorschot gedupeerde als ondernemer

Zo ook als de tijdelijke of geheel arbeidsongeschikte die door zijn letsel niet in zijn bedrijf (of in de maatschap of vennootschap) kan functioneren en er wordt een vervanger aangetrokken, dan is het salaris van die vervanger niet gelijk aan de schade.

Het kan namelijk voor het bedrijf een kostenpost opleveren, maar ook denkbaar is dat er een hogere winst kan worden behaald. Op termijn zal veelal duidelijk worden bij wie de schade komt te liggen, afhankelijk van allerlei branche en termijn factoren.