Terug naar overzicht
± min

Voorschot gedupeerde particulier

Voordat er van een definitieve afwikkeling en schadebegroting kan de financiële druk ondertussen behoorlijk zijn opgelopen.

Tussentijds worden vooruitlopende op de definitieve schadeafwikkeling en op basis van het inzichtelijk worden van de schade, doordat er bijvoorbeeld, voldoende medische informatie is verzameld of soms kan gemotiveerd worden aangegeven dat een voorschot op het smartengeld noodzakelijk kan zijn.