Terug naar overzicht
± min

Vrije keuze medici bij letselschade

Een medische expertise is meestal een kostbare aangelegenheid en zijn de kosten onderdeel van de schade en dienen door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

De zegswijze ' wie betaalt, die bepaalt' zal zeker niet opgaan, indien de medisch adviseur van de belangenbehartiger aan de slachtofferzijde voldoende alert is en een duidelijke vinger aan de pols blijft houden.

Helaas blijkt ook weer uit de jurisprudentie dat er specialisten zijn die whiplash klachten niet objectiveerbaar achten en deze klachten dan ook niet erkennen.

Niet elke door de aansprakelijke partij voorgestelde specialist dient bij voorbaat te worden afgewezen. De balans dient in het midden te liggen om tot een voor partijen voldoende afgewogen beslissing tot een vrije keuze te kunnen komen.

Medische specialisten
De medische expertise vindt veelal plaats in een academisch ziekenhuis, vaak afhankelijk van de specialisaties. Het wil niet altijd zeggen dat als een medische expertise in een academisch ziekenhuis wordt verricht het dan ook door de universitaire medewerkers wordt verricht.

Het komt namelijk ook voor dat bepaalde specialisten in een maatschapsvorm een ruimte in het ziekenhuis hebben gehuurd, doch zal in beginsel ook voor de eventuele fouten van deze specialisten, buiten een eigen aansprakelijkheid, een centrale aansprakelijkheid gelden voor het ziekenhuis.