Terug naar overzicht
± min

Vrouwen , letsel en de jurisprudentie (zienswijze van de rechter)

De aangegeven jurisprudentie is een verkorte voor het publiek toegankelijke versie en een afgeleide van de officiële versie.

Voor de onderstaande jurisprudentie dient men de uitspraak te bezien in het licht van de historie en een veranderende maatschappij.

Historische jurisprudentie

De jurisprudentie laat zich in letselschade zaken niet duidelijk uit hoe een carrière van de vrouw wordt verondersteld te verlopen en gaat voor de duur van de schadevergoedingen uit van de leeftijd tot 55 of 65 jaar en geeft zij aan dat het valt te betwijfelen of vrouwen wel na de eerste schooljaren direct full-time gaan werken.

Anticiperende jurisprudentie

De thans geboden mogelijkheden van werkgever en de fiscale ondersteuning die daarbij wordt gegeven; de mogelijkheden van dagopvang voor baby's en kleuters en na-schoolse opvang, geven vrouwen meer dan voorheen de vrijheid om betrekkelijk kort na de bevalling weer fulltime te werken.

Bovendien dient elke kwestie individueel te worden beoordeeld en zal rekening moeten worden gehouden met een bepaalde carrière ontwikkeling, de carrière kansen, functioneringsbeoordelingen, opleidingsniveau, sociaal culturele aspecten en de lichamelijke gesteldheid van voor het ongeval.