Terug naar overzicht
± min

Wanneer is een beroep op het Waarborgfonds mogelijk?

Waarborgfonds Intro

In feite vult het Waarborgfonds de leemte op indien de veroorzaker van de (letsel)schade onbekend is gebleven (de dader ligt op het kerkhof), niet WA is verzekerd; bij joy-riding of bij de hit-and-run-accidents (doorrijden na een aanrijding) etc. In de regel zal een slachtoffer na een verkeersongeval een verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker voor schadevergoeding kunnen aanspreken.

In het andere geval zal het Waarborgfonds Motorverkeer dan vaak als vangnet dienen en uitkomst bieden, als de schade wordt toegebracht door motorrijtuigen, waaronder bromfietsen, terwijl de veroorzaker of verzekeringsmaatschappij niet bekend is, die voor de schadevergoeding kan worden aangesproken.

Echter mag niet al te gemakkelijk worden uitgegaan dat het bestaan van het Waarborgfonds garant staat voor betaling van de schade, dat is begrijpelijk omdat het Waarborgfonds anders zelf het slachtoffer wordt, doordat de schuld van een ander te snel op haar wordt afgeschoven. - Zie de Arresten -

Voor wie?

Iedere benadeelde, voetgangers; fietsers, of automobilisten kunnen een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer, indien de schade zich in Nederland heeft voorgedaan en er schade in het verkeer werd veroorzaakt. Ook vallen hieronder de schade door buitenlandse motorrijtuigen veroorzaakt binnen Nederland.

Gewetensbezwaarden

Deze categorie wijst vanwege hun religieuze opvattingen elke vorm van verzekeringen af en betalen zij voor hun vrijstelling van de verzekeringsplicht een bijdrage aan het Ministerie van Financiëën, die de gelden in het Waarborgfonds stort.

Motorrijtuigen definitie

Dat zijn bijvoorbeeld: auto's, bussen, trolleybussen, tractors, motorfietsen en bromfietsen (ook met uitgeschakelde motor) - aanhangers hiervan of die daarvan zijn losgeraakt.

Vereiste stelregels

- een tegenpartij moet aansprakelijk zijn;
- schade moet veroorzaakt zijn door een motorrijtuig;
- onbekend ' wie ' aansprakelijk is.

Bekende schadeveroorzaker

Als de schadeveroorzaker bekend is, dan dient de benadeelde een kopie van de aanmaningsbrief en het resultaat aan het Waarborgfonds zenden met het verzoek om schadevergoeding.

Verjaring

Drie jaar na het ongeval. Eenvoudig te stuiten (verlengen van de termijn met nog eens drie jaren) door schriftelijk aan het Waarborgfonds de schade aan te geven en in gesprek te komen en te blijven met de verzekeraar.

Voor materiëële schade geldt een eigen risico van €. 136,-- per benadeelde en voor letselschade geldt geen eigen risico.

Bewijs
De alleenstaande verklaring van uzelf is onvoldoende. Getuigenverklaringen en politierapport kunnen noodzakelijk zijn om uw lezing te ondersteunen. In de praktijk wordt iedere zaak op zijn eigen waarde beoordeeld. Getuigen moeten uiteraard zo nodig bereid zijn hun verklaring onder ede te bevestigen