Terug naar overzicht
± min

Wat is letselschade ?

Letselschade is schade aan het lichaam of de psyche als gevolg van een ongeval, medische fout of misdrijf. Wanneer u letsel oploopt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk naar een arts gaat. Die kan vaststellen welk letsel u precies heeft. Dit is van groot belang, omdat u hiermee later bij de juridische afhandeling aan kunt tonen dat uw letsel het gevolg is van het ongeval, de medische fout of het misdrijf dat u meegemaakt heeft.
Letselschade is verhaalbaar op een aansprakelijke partij als deze is ontstaan door het doen of nalaten van een ander.
Wanneer er sprake is van letselschade, zijn er meestal ook beperkingen. Dit zijn vaak de beperkingen waarin je in het dagelijkse leven te maken zult krijgen. Door de letselschade kan het zijn dat je het lichaam of een deel van het lichaam niet meer kan gebruiken. Of slechts deels kan gebruiken. Ook moet je rekening houden met het feit dat je je lichaam niet meer of slechts deels kan belasten. Het kan dus voorkomen dat het uitoefenen van de favoriete sport en/of favoriete hobby onmogelijk is geworden.
De beperkingen zijn nog zwaarder als je te maken hebt met blijvende invaliditeit. Dit kan zijn dat je iedere dag moet omgaan met continue pijnen. Of dat je iedere dag weer wordt geconfronteerd met de beperkingen en belemmeringen. Waarvan je voorheen geen last had.
Dergelijke beperkingen en pijnen kunnen het gedrag en de levensvreugde van een persoon sterk beïnvloeden.

Het verhalen van letselschade is een gecompliceerd proces. Als u dat traject in moet gaan, krijgt u nogal eens te maken met allerlei juridische en medische aspecten. Daardoor heeft de gemiddelde letselschadezaak vaak een doorlooptermijn van enkele jaren. Het is essentieel om dit traject zo efficiënt en effectief mogelijk te doorlopen.

Het is dan ook aan te raden u te laten bijstaan door een letselschadedeskundige. Deze experts zijn volop in de branche werkzaam. U moet er wel op letten dat de te kiezen expert uitsluitend voor slachtoffers werkzaam is en niet voor verzekeraars, teneinde belangenverstrengeling te voorkomen.