Terug naar overzicht
± min

Wat is van belang in een aansprakelijkstelling?

Wet- en regelgeving bepaalt dat de veroorzaker van een ongeval verplicht is de schade die het slachtoffer daardoor lijdt te vergoeden. Bij een verkeersongeval is er vaak sprake van schade aan voertuigen en soms ook van letsel bij betrokkenen. Voor de letselschade slachtoffers is het belangrijk dat de (letsel)schade die zij ondervinden wordt vergoed.

In de praktijk krijgen slachtoffers echter niet altijd de schade vergoed. Een van de eerste stappen die in het schaderegelingsproces van belang zijn, is het vaststellen van de aansprakelijkheid. De benadeelde partij, het letselschade slachtoffer, moet de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid volledig, gedeeltelijk of niet erkennen. De aansprakelijkheid is vaak onderwerp van discussie, met name over de toedracht van het letsel en de schade. Het slachtoffer moet namelijk niet alleen aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor het veroorzaken van het ongeval, maar ook dat als gevolg van het ongeval de letselschade is ontstaan.

Wat vermelden bij een aansprakelijkheidsstelling?

  • uw naam
  • uw adres
  • uw verzekeringsmaatschappij inclusief, indien aanwezig en bekend, dossiernummer en naam behandelaar
  • toedracht van het ongeval, inclusief datum, tijdstip, namen betrokkenen, namen getuigen indien aanwezig, betrokken voortuigen inclusief kenteken en beschrijving van de verkeerssituatie bij een verkeersongeval
  • foto's van het ongeval kunnen met name bij zware letsels zeer belangrijk zijn
  • uw schade
  • aangeven "met behoud van rechten en weren", zodat u bij eventuele vergissingen of het vergeten van bepaalde details, indien redelijk uw relaas nog aangevuld of gewijzigd kan worden.

 

Omvang letselschadevergoeding

Letselschade slachtoffer kunnen de tegenpartij aansprakelijk stellen en een letselschadevergoeding claimen voor de letselschade die men heeft opgelopen als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, verkeersongeval of bedrijfsongeval. Onder letselschade of letsel verstaat men zowel de lichamelijke als de geestelijke (immateriële) schade die het letselschade slachtoffer ondervindt door het ongeval.

Letselschadevergoeding claimen

Omdat de hoogte van een letselschadevergoeding vaak niet eenvoudig te berekenen is, wordt vaak een letselschadebureau of letselschade advocaat ingeschakeld. Zij behartigen uw  belangen, geven advies, verzorgen de formulering van de aansprakelijkheidstelling en ontzorgen u bij de afwikkeling van het schaderegelingsproces.

Soms wordt er door de verzekeringsmaatschappij een letselschadeformulier aan u toegezonden. Wees alert bij het invullen daarvan. Zeker bij vragen als 'Hoe was uw gezondheid voor het ongeval?' of onschuldig lijkende vragen als 'Had u eerder last van hoofdpijn of rugklachten?'

Voordat u uw hantekening plaatst vermeldt u:
' deze informatie is gegeven onder voorbehoud van rechten en weren', zodat u bij eventuele vergissingen of het vergeten van bepaalde details, later nog in de gelegenheid bent om e.e.a. te verduidelijken of aan te vullen.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk zaken over uw letselschade documenteert. Bewaar bijvoorbeeld bonnen, afschriften en betaalwijzen, zodat u deze als bewijs van de gemaakte kosten kan toevoegen aan uw letselschadeclaim.

Heeft u vragen of advies nodig?

Wij beantwoorden graag uw vragen over letselschadevergoeding, het claimen van eenletselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Bel onze helpdesk gratis op 0800-0110 . U kan ook ons contactformulier invullen. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.