Terug naar overzicht
± min

Wat te doen bij een arbeidsongeval

loopbaan.nl- 08-05-2009.

Melden ongevallen
Verplichte melding van arbeidsongevallen
Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht ernstige arbeidsongevallen onverwijld, binnen 24 uur, telefonisch aan de Arbeidsinspectie (AI) te melden.

De melding moet daarna zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de AI worden bevestigd. Doorgaans zal de AI zo snel mogelijk na de melding een onderzoek instellen.

Wanneer wordt verzuimd om een ernstig ongeval te melden zal de Arbeidsinspectie vrijwel altijd een boeterapport opmaken. (boetenormbedrag 4.500 euro!)