Terug naar overzicht
± min

Wat te doen bij een auto-ongeluk!?

U rijdt op de snelweg, plotseling komt een auto vanaf de invoegstrook aangereden die pardoes de weg oprijdt. U tracht nog te remmen, maar helaas… een ongeluk is onvermijdelijk.

U hoort het dagelijks op de televisie of leest het in de krant. En het leven gaat verder. Maar wat als het uzelf overkomt? Of een familielid? Dan heeft het toch een andere impact. Mensen raken dan nogal eens in paniek en weten niet hoe te handelen. Daarom geven wij u een aantal tips waarmee u weer vooruit kunt.

Schadeformulier
Zorg dat u altijd een Europees Schadeformulier in de auto heeft liggen, met daarbij het telefoonnummer van uw tussenpersoon en een pen. Neem ook altijd de groene kaart van de auto mee zodat u de gegevens van uw autopolis bij de hand heeft. Dit is belangrijk voor het invullen van het schadeformulier.

Stel dat u na een ongeval niet meer verder kunt rijden, dan kunt u het alarmnummer dat op de groene kaart staat bellen en doorgeven dat u hulp nodig heeft. Ga nooit op eigen initiatief kosten maken zoals de auto laten wegslepen. Dan bestaat de mogelijkheid dat de verzekeraar die kosten niet vergoedt. Moet u de wagen laten takelen, bel dan altijd het alarmnummer op de groene kaart.

Probeer bij een ongeval te allen tijde rustig te blijven en begeef u zo spoedig mogelijk naar een veiliger plaats (achter de vangrail of in de berm van de weg) om samen met de tegenpartij het schadeformulier in te vullen.

Noteer het kenteken van de tegenpartij. Dit is het allerbelangrijkste gegeven, want daarmee kan de eigenaar van het voertuig worden achterhaald, evenals de verzekeringsgegevens behorend bij dat voertuig.

Ga direct op zoek naar getuigen en noteer hun gegevens (naam en adres) op het schadeformulier. Zijn er geen getuigen, geef dit dan ook aan op het schadeformulier (dit om te voorkomen dat er later alsnog plotseling onbekende of zogenaamde ’getuigen’ zich melden en verklaringen afleggen ten voordele van de tegenpartij).

Probeer gezamenlijk met de tegenpartij het schadeformulier aan de voorzijde in te vullen met een duidelijke situatieschets en toedracht. Vergeet niet uw handtekening onderaan te plaatsen en laat ook de tegenpartij zijn/haar handtekening op de voorzijde van het schadeaangifteformulier plaatsen! Het origineel behoudt u zelf en de tegenpartij ontvangt de kopie van het formulier. De achterzijde van het formulier moet ieder voor zich invullen en ondertekenen.

Onderteken het schadeformulier nooit als u het niet eens bent met wat erop geschreven staat. Dit formulier is namelijk rechtsgeldig en is de basis voor de schaderegeling. Als er geen getuigen of politie bij het ongeval aanwezig waren, is het schadeformulier zowel voor u als voor de tegenpartij het enige bewijs.

Rechtsgeldig
Ga nooit achteraf veranderingen aanbrengen in de voorzijde van het schadeformulier, want dan is het formulier niet meer rechtsgeldig. Als u – achteraf – toch nog opmerkingen wilt maken, dan kunt u dit doen op de achterzijde van het formulier.

Heeft u na het ongeval gezondheidsklachten, schrijf dit dan op de achterzijde van het schadeformulier en maak meteen een afspraak bij uw huisarts zodat de klachten vastliggen. Dit is later van belang bij het verhaal van de eventuele letselschade.

Meld de schade zo spoedig mogelijk bij uw tussenpersoon zodat de schaderegeling in gang kan worden gezet.

Zorg dus dat u goed voorbereid bent indien u de weg opgaat. Een ongeval zit in een klein hoekje.