Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± 0 min

Wat te doen bij letselschade door een bouwongeval?

In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal gevallen van letselschade en overleden tien mensen door een bouwongeval. Dat meldt de Inspectie SZW
na onderzoek naar ruim 227 bouwongevallen in in het eerste half jaar van 2016.

Het aantal dodelijke slachtoffers is een verdubbeling ten opzichte van het vorige jaar. Volgens de inspectie is de toename voor een deel het gevolg van de stijgende productie. Er wordt meer gebouwd en dus gebeuren er meer ongelukken met ernstige letselschade. Toch verklaart dit niet de gehele toename. In 2008, toen er nog veel meer gebouwd werd, overleden vijftien mensen door bouwongevallen in een heel jaar. De helft van de dodelijke ongevallen en letselschade, zijn het gevolg van een val. Het overige letsel komt door ongelukken met machines en door materialen die op bouwvakkers vallen.

Wat is de oorzaak van de toename?
Volgens een woordvoerder van de inspectie heeft het te maken met gebrekkig toezicht. Werkten er voor de crisis nog veel bouwvakkers bij aannemers, tegenwoordig is wordt de bouwplaats bevolkt door leidinggevenden, werknemers, uitzendkrachten en zzp'ers. In 2008 waren er nog duidelijke opzichters die ook de veiligheid in de gaten hielden. Nu kijkt iedereen naar iedereen en is het onduidelijk wie er voor de veiligheid verantwoordelijk is. Ook het aantal bouwvakkers van buiten Nederland nam toe. Omdat er veel verschillende talen worden gesproken ontstaan misverstanden in de communicatie.

Wie is er eigenlijk aansprakelijk bij een ongeval in de bouw?
Wie aansprakelijk is bij een bouwongeluk hangt af van een aantal factoren. In de meeste gevallen ligt de aansprakelijkheid bij de werkgever. Deze moet altijd voldoen aan de zogenaamde zorgplicht ofwel: hij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Wanneer het ongeval niet ontstaan door een gebrek aan veiligheid en er zijn andere oorzaken in het spel, denk aan roekeloos gedrag of opzet, dan is de werkgever niet aansprakelijk. In dat geval kunt u ook geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Vraag sowieso altijd advies. De kans is – ook als u het niet verwacht - groot dat een werkgever aansprakelijk is.

Wat te doen bij letselschade door een bouwongeval?
Wanneer iemand letselschade heeft opgelopen of een naaste dodelijk getroffen wordt door een ongeval op de bouwplaats, neem dan de volgende stappen:

Stap 1. Stel uw werkgever aansprakelijk
Stap 2. Verzamel bewijzen, vraag hierbij collega’s/omstanders om hulp
Stap 3. Schakel juridische hulp in via een Letselschade advocaat of -jurist
Stap 4. Dien een claim in door een letselschade expert

Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval op de bouwplaats?
In veel gevallen heeft u recht op letselschadevergoeding. Neem vrijblijvend contact op voor het berekenen van uw letselschade  en laat u bijstaan door een Letselschade advocaat of Letselschade jurist