Terug naar overzicht
± min

Wegbeheerders moeten beter waarschuwen

Groningen - 26-11-2007.
Gemeenten schieten vaak tekort bij het waarschuwen voor gevaarlijke situaties zoals gevaarlijke bochten, werkzaamheden of andere obstakels. Dit valt af te leiden uit ‘Aansprakelijkheid van de wegbeheerder’, een boek dat is uitgegeven door de ANWB waarin 140 uitspraken van de rechter zijn beschreven.

Ook moet zo’n gemeente volgens de ANWB rekening houden met momenten van onoplettendheid van weggebruikers en de risico’s van objecten zoals bussluizen, pollers, paaltjes en biggenruggen. Uit de praktijk blijkt dat plaatsing van deze objecten vaak gevaar oplevert.

In het boek staat de vraag centraal onder welke voorwaarden een wegbeheerder (in het boek zijn dat voor het merendeel gemeenten) aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan doordat de weg die hij beheert onvoldoende veilig is. Wat moet het slachtoffer bewijzen om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen en welk verweer kan de wegbeheerder voeren?

Toch is het voor slachtoffers niet altijd eenvoudig de schade op de wegbeheerder te verhalen. Juist omdat er geen andere verkeersdeelnemers zijn betrokken bij deze ongevallen is het slachtoffer vaak alleen en dan is het vooral bij ernstig letsel voor het slachtoffer moeilijk of zelfs onmogelijk om bewijs te verzamelen.