Terug naar overzicht
± min

Werkgever aansprakelijk voor ontstaan letselschade.

9 december 2009 - Het Gerechtshof Arnhem wees op 1 december 2009 in hoger beroep vonnis in een letselschade zaak daterend uit 2003. In dat jaar loopt een werknemer van een meubelzaak letsel op aan arm en schouder, dusdanig ernstig dat hij uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt raakt. Het letsel ontstond doordat hij voor een klant een pakket van 19 kilo van een 2 meter hoge stelling haalde, zonder daarbij een trapje te gebruiken. Waarschijnlijk door het "boven zijn macht" tillen, kwam het pakket ongelukkig op de handen van de werknemer terecht.

Volgens het Hof waren er onvoldoende veiligheidsinstructies door de werkgever gegeven en acht het Hof door die schending de werkgever volledig aansprakelijk. De werkgever kwam er niet mee weg door te stellen dat het van de stelling halen van een relatief licht pakket (immers, 23 kilo is toegestaan) behoorde tot algemeeen voorkomende huishoudelijke activiteiten. Ook in hoger beroep niet, zo is nu gebleken.

Voorts wilde (verzekeraar van) de werkgever de uitkering van de ongevallenverzekering verrekenen met de schade. Ook dat werd door de rechter van tafel geveegd, zeker nu bleek dat werknemer de premie had betaald.

Met een fors voorschot is de zaak thans naar het schaderegelingstraject
verwezen.

Het vonnis is op 8 december 2009 bekend gemaakt onder de volgende gegevens:

LJN: BK5304, Gerechtshof Arnhem , 107.002.480/01
Datum uitspraak: 01-12-2009
Rechtsgebied: Handelszaak
Procedure: Hoger beroep