Terug naar overzicht
± min

Werkgever aansprakelijk voor tekenbeet.

9 november 2009 - De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de Ziekte van Lyme, die een politieagent door een tekenbeet heeft opgelopen, beroepsziekte is in zin van art. 38 van Besluit bezoldiging politie (Bbp). De agent werkte bij de veldpolitie en moest stropers opsporen (posten bij strikken en klemmen), waarvoor hij uren in het gras lag. Naar het oordeel van de Raad is aannemelijk dat de ziekte van Lyme is ontstaan door een beet van een teek waarmee de politieagent tijdens zijn werkzaamheden bij de politie in aanraking is gekomen. Gesproken moet dus worden van een ziekte welke in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden. Op het inkomen van de agent mag geen korting van 20% worden toegepast.

Volledige uitspraak:
LJN: BK0705, Centrale Raad van Beroep, 09/1118 AW
Centrale Raad van Beroep 29 oktober 2009 BK0705