Terug naar overzicht
± min

Werkgever overtreedt fatsoensnorm, werknemer krijgt vergoeding voor psychische letselschade

Een werkgever die zonder goede reden een werknemer overplaatste naar een lagere functie, is het duur komen te staan. De werknemer die, als gevolg van de degradatie kampte met psychische letselschade, kreeg van de rechter gelijk. 

In mei 2008 wordt een chef bij een horecabedrijf ontslagen na tien jaar dienstverband. Het ontslag volgt nadat de man eerder werd overgeplaatst naar een lagere functie waarin hij schoonmaakwerkzaamheden moet verrichten. Daarop krijgt de chef psychische klachten. Een ziekmelding volgt. Omdat de werknemer de werkgever telefonisch bedreigd zou hebben, wordt hij op staande voet ontslagen. De man komt niet meer aan het werk en krijgt een WIA-uitkering. 6 jaar later is hij nog steeds arbeidsongeschikt. De verplichte loondoorbetalingsperiode is inmiddels verstreken maar er bestaat nog steeds een formele arbeidsrelatie.

Schadevergoeding voor inkomensschade
De werknemer stapt naar de rechter. Daar vraagt hij om een schadevergoeding voor zijn inkomensschade (€183.000). Ook vraagt hij een vergoeding voor de geleden psychische letselschade die leidde tot gederfde levensvreugde en aantasting van zijn eer en goede naam (€8.000 aan immateriële schadevergoeding). De rechter oordeelt dat de werkgever de beslissing niet zorgvuldig heeft genomen en dat de werkgever daarmee niet alles gedaan heeft om psychische letselschade bij zijn werknemer te voorkomen. De rechter stelt dat het plaatsen van de chef in een lagere functie en het ontslag op staande voet onzorgvuldig zijn genomen. Ook is de werkgever tekortgeschoten in zijn re-integratieverplichtingen. Dit alles samen geeft de werknemer recht op een deel van de schadevergoeding. Omdat de kans op herstel bestaat, besluit de rechter de schadevergoeding voor inkomensderving toe te kennen over een periode van vier jaar. In een volgende zitting zal worden vastgesteld hoe hoog die inkomstenderving precies is. De hoogte van de immateriële schadevergoeding wordt in elk geval vastgesteld op €5.000 euro.

Hebt u onverhoopt (psychische) letselschade opgelopen tijdens de uitoefening van uw werk? En wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS).