Terug naar overzicht
± min

Werkgevers benauwd voor thuiswerken!

Werkgevers zijn bevreesd voor letselschade claims van medewerkers welke thuiswerken. Aldus de werkgevers werpen de arboregels hiervoor een drempel op.

Deze stelling wordt geponeerd door de werkgroep mobiliteitsmanagement die het bedrijfsleven circa 3 jaar geleden oprichtte op verzoek van de overheid

Werkgevers zijn bang om hun personeel thuis te laten werken vanwege mogelijk schadeclaims door rsi, rug- of nekletsel. Door de arboregels moeten werkgevers zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun personeel. Een werknemer die bij het thuiswerken letsel oploopt, kan zijn werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Dit bleek uit een uitspraak in 2006 waarbij een werknemer een schadevergoeding kreeg na letsel bij thuiswerk. Dat veroorzaakt volgens Lars Lutje Schipholt van de werkgroep mobiliteitsmanagement nog steeds angst onder werkgevers.

Jurilex Letselschade kan bevestigen dat een dergelijke claim met succes kan worden ingediend, indien blijkt dat de werkgever nalatig is geweest in haar toezicht. Op de werkgever blijft ook bij thuiswerk de verplichting rusten dat de werknemer in een veilige werkomgeving kan werken. Een werkgever wordt dan ook verplicht wel degelijk de thuissituatie in ogenschouw te nemen en daar waar mogelijk c.q. noodzakelijk aanpassingen te doen conform de ARBO wet.

Arbowet
In de Arbowet staat welke afspraken een werkgever kan maken in een thuiswerkovereenkomst over de inrichting van een thuiswerkplek. Van belang is dat de werkgever ook bij de werknemer thuis kijkt of hij zijn werkplek daar goed en volgens de afspraken heeft ingericht.