Terug naar overzicht
± min

Wetsvoorstel overlijdensschade 2004

Minister Donner: Ongevalsveroorzaker moet meer smartengeld betalen

Er komen als het aan de justitieminister Donner ligt voor familieleden, naasten, of verwanten die een ernstig gewond slachtoffer van een verkeersongeluk of een misdrijf verzorgen, meer mogelijkheden om hun inkomensschade op de dader te verhalen.

De minister overweegt de wet ook aan te passen als bijvoorbeeld een familielid een zwaar gewonden verkeersslachtoffer verpleegt een volledige vergoeding krijgt als deze zijn baan daarvoor heeft moeten opzeggen..

Minister Donner wil verder regelen dat meer naasten in aanmerking komen voor smartengeld. Volgens de huidige regels komen hiervoor alleen vaders, moeders, kinderen die nog thuis wonen en partners in aanmerking.

Op aandringen van de PvdA en de VVD wordt dit nu uitgebreid naar alle personen die een zeer nauwe band met de gekwetste of overledene heeft, maar niet tot de kring van gerechtigden behoort. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen die net op zichzelf zijn gaan wonen, een broer of zus met wie het slachtoffer samenwoonde of een partner met wie het slachtoffer een lat-relatie had