Terug naar overzicht
± min

Wettekst smartengeld

Smartengeld heeft een compenserende factor en een genoegdoening voor het aangedane leed.

De basis voor dit artikel is te vinden in artikel 6: 95 BW zoals dat in Boek 6, artikel 106 Burgerlijk Wetboek (6:106 BW) wordt genoemd in lid 1 onder b.

: vordering voor geleden of te lijden pijn en smart en gederfde of te derven levensvreugde als gevolg van letsel.
: ook indien eer of goede naam is geschaad of wordt men op andere wijze in zijn persoon aangetast of van iemands nagedachtenis

Kijk voor meer info op onze pagina over smartengeld.