Terug naar overzicht
± min

Wettelijke rente - fiscaal

De wettelijke rente of vertragingsrente behoort als inkomsten uit vermogen tot het belastbare inkomen. Van een bijzonder tarief kan hoegenaamd geen sprake zijn, daar niet een vergoeding wegens rentederving, maar nu juist de rente zelf wordt ontvangen.