Terug naar overzicht
± min

Wettelijke rente is verlaagd naar 3%

5 januari 2010 - Per 1 januari 2010 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties verlaagd van 4% naar 3%. Dit geldt dus voor verhaalszaken met letsel. Dit werd gepubliceerd in het Staatsblad 2009-618.

In de Circulaire van het Verbond van Verzekeraars van 4 januari 2010 stond het volgende:

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is verlaagd naar 3%. De ministerraad heeft besloten tot wijziging van de wettelijke rente van niet-handelstransacties van 4% naar 3% met ingang van 1 januari 2010. Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in Staatsblad 2009-618.

De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is gebleven bij de voldoening van een geldsom. Sinds 1 december 2002 bestaan er twee soorten wettelijke rente.

Ten eerste de rente die geldt voor transacties waarbij een particulier is betrokken. Deze wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur en bedraagt met ingang van 1 januari 2010 3 % (was 4 %).

Ten tweede de rente die geldt voor handelstransacties tussen ondernemingen (onderling) en overheidsinstanties (onderling). Deze wordt steeds voor een half jaar bepaald en bedraagt vanaf 1 januari 2010 8 % (was eveneens 8 %).