Terug naar overzicht
± min

Wettelijke rente per 1 juli 2009 van 6 naar 4%

Persbericht Ministerraad - 29-05-2009.

De ministerraad heeft ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 6 naar 4 procent. Het besluit gaat in op 1 juli 2009.

Kabinet verlaagt wettelijke rente voor niet-handelstransacties

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Bos van Financiën ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 6 naar 4 procent. Het besluit gaat in op 1 juli 2009.

De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van geldschulden. De vorige wijziging vond plaats op 1 januari 2007.

Als uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de wettelijke rente wordt de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) gehanteerd. De wettelijke rente wordt berekend aan de hand van de formule: herfinancieringsrente ECB + 2,25 procent. Om al te grote veranderingen te vermijden wordt een verlaging of verhoging beperkt tot 2 procentpunten. Er vindt een afronding plaats van halven of meer naar boven en overigen naar beneden. Eind april bedroeg de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank 1,25 procent. In overeenstemming met de aangegeven wijze van berekening is het percentage van de wettelijke rente bepaald op 4 procent.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.