Terug naar overzicht
± min

Wie kunnen nabestaanden zijn?

Er zijn drie groepen van nabestaanden en rechthebbenden:
- de echtgenoot en minderjarige wettige of onwettige kinderen;
- andere bloed- of aanverwanten;
- degenen die met de overledene in gezinsverband samenwoonden en door deze onderhouden werd.

Ieder van deze nabestaanden hebben een zelfstandig vorderingsrecht op de aansprakelijke persoon en moet voor iedere nabestaande een afzonderlijke vordering worden opgesteld.

De aansprakelijke persoon heeft ten opzicht van de nabestaanden dezelfde verweermiddelen die hij tegenover de overledene zou hebben gehad. Hierbij gaat het met name om eigen schuld en om eventuele exoneratie-bedingen.