Terug naar overzicht
± min

Wijzigingen kabinet in PGB zorgt voor stortvloed aan klachten

Via vrijwel alle media wordt melding gemaakt van de op handen zijnde wijzigingen in het Persoons Gebonden Budget. Het PGB gaat ten onder aan haar eigen succes. Veel letselschade slachtoffers zullen hiervan wederom slachtoffer worden.

Vele jaren daarvoor was het regel dat de aanvragen voor huishoudelijke hulp middels indicaties werden ingediend bij de diverse organen waarna door het CAK beschikkingen werden afgegeven. Later is besloten uit kostenbesparing hulpbehoevenden zelf een budget toe te kennen voor de hulp, waarmee zij zelf de hulp kunnen inkopen. In de praktijk leverde dit in eerste instantie een kostenbesparing op, maar door de gestegen aanvragen en noodzakelijke toekenningen, werden de budgetten die hiervoor bestonden herhaaldelijk overschreden.

Het huidige kabinet wil drastisch de streep halen door het huidige PGB stelsel hetgeen bij veel hulpbehoevenden, veelal zwaar gehandicapten, heeft geleid tot grote angsten. Naar verwachting zal 85% van alle hulpbehoevenden/gehandicapten drastische maatregelen tegemoet kunnen zien. In de praktijk betekent dit dat men naar de eiegn gemeente moet voor hulp. Elke gemeente heeft zo weer haar eigen beleid hetgeen mensen zeer ongerust maakt. Bij zowel de tweedekamerfracties van de PVDA en de SP kwamen dermate veel verontrustende mailberichtenbinnen, dat deze zelfs niet adequaat beantwoord konden worden.

Zodra zich de plannen meer concreet hebben ontwikkeld, zullen wij er op deze site wederom melding van maken. (red.)