Terug naar overzicht
± min

WMO - AWBZ

De komende jaren verandert het een en ander in de zorg en ondersteuning bij u in de buurt. Het aanbod zal veranderen; cliënten krijgen meer keuze in de zorg en ondersteuning die ze inschakelen.

AWBZ: meer keuze, zorg op maat
Door veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaan aanbieders van zorg en ondersteuning onderling concurreren. Ze moeten flexibeler inspelen op de wensen van cliënten. Cliënten krijgen zo zorg op maat.

WMO: ondersteuning dichter bij de burger
De Wet maatschappelijke ondersteuning moet het mensen mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Daarbij moeten burgers elkaar helpen. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. Als het nodig is, schiet de gemeente te hulp.