Terug naar overzicht
± min

WW-kas is leeg! Welke reparatiewet wordt hiervoor bedacht?

De sociale WW-kas heeft al ruim de bodem bereikt. We kunnen kort zijn; heel simpel gezegd...het geld is op! Het UWV heeft zelf de cijfers naar buiten gebracht dat er inmiddels een tekort is van bijna 2 miljard euro. Er is dus geen geld meer om de werkloosheidsuitkeringen te betalen.

In Nederland zijn momenteel iets meer dan 475.000 mensen geregistreerd als werkloos. Een schrale troost is dat de uitkeringen wel worden doorbetaald, maar hierdoor loopt het tekort waar de overheid mee kampt alleen maar verder op.

Er is wel een verklaring te vinden voor de lege kas bij afdeling WW van het UWV. Misschien kunt u zich nog herinneren dat in 2009 het toen zittende kabinet maatregelen heeft genomen om de koopkracht te stimuleren. Het werknemers deel voor de WW-premie werd toen afgeschaft, waarbij het werkgevers deel wel bleef bestaan. Hoewel de werkloosheid toen lager was als thans het geval is, waarschuwden het UWV, maar ook vele Kamerleden al voor leegloop van de kas. Ondanks deze wetenschap wil ook het huidig kabinet Rutte niet opnieuw het werknemersdeel van de WW-premie opnieuw invoeren. Zoals bekend heeft de bankencrisis en de schuldencrisis van vele landen het vertrouwen van consumenten niet positief beïnvloed.  Toevallig vandaag starten coalitie- (VVD en CDA) en gedoogpartner (PVV) besprekingen over nieuwe bezuinigingen. Het zal ons benieuwen waar men nu mee uit de bus komt.

Dat er een reparatie nodig is van de huidige WW is duidelijk. Maar hoe men dit in een vat gaat gieten is voor niemand nog duidelijk. Wellicht komt hier aankomende week meer duidelijkheid over. Letselschadeslachtoffers zal het in beginsel niet hoeven te raken als zij hun schade kunnen verhalen op een aansprakelijke partij. Daarvan is echter wel sprake als zij bijvoorbeeld eigen schuld hebben aan het ontstaan van het ongeval.