Terug naar overzicht
± min

Zegswijze Hugo de Groot over smartengeld

Van Hugo de Groot in zijn boek ‘ Inleydinge tot de Hollandsche Rechtgeleertheyt 1620: ’

‘ Misdaed tegen ‘t lichaam is waer door yemand eenig lid werd afgeslagen, verminkt, gebloedrift, ofte anderszins gekrenkt. Hier uyt ontstaat verbintenissen tot vergoeding van ‘t meesterloon, schade en de winstverzuim ‘t zy ook daarna, zoo wanneer het gebrek is gedurig.

De snert ende ontsiering van ‘t lichaam, hoewel eygentlijk niet en zijn vergoedelijk, werden op geld geschat, zoo wanner zulks verzogt werd ’.