Terug naar overzicht
± min

Zwakke verkeersdeelnemers ook in België dupe van dode hoek!

Het verkeersgedrag in België en Nederland zijn in beginsel goed met elkaar vergelijkbaar. Uit Belgisch onderzoek is gebleken dat in bijna de helft van de verkeersongevallen tussen vrachtwagens en zwakkere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers, de dode hoek bij vrachtauto's een grote rol speelt.

Dat is gebleken uit een zogenaamde diepte-analyse van 135 verkeersongevallen tussen vrachtwagens en zwakkere verkeersdeelnemers op wegen in West- en Oost-Vlaanderen.   In België gebeuren jaarlijks een 50-tal ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, bromfietsers) waarin de dode hoek een rol speelt. Elk jaar vallen daarbij 5 tot 10 doden. (In Nederland schommelt het aantal dodelijke slachtoffers rond de 15.) In het diepte-onderzoek van het Kenniscentrum Verkeersveiligheid van het BIVV werden 135 ongevallen uit de periode 2000-2010 tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers op gewestwegen in West- en Oost-Vlaanderen in detail onderzocht. Daarbij bleek dat bijna de helft een heel ernstig afloopt kende: een vijfde met dodelijke afloop, een vierde met zware verwondingen. De slachtoffers zijn vooral 11 tot 20-jarige en senioren. 64 procent van de slachtoffers waren fietsers, 27 procent bromfietsers en 8 procent voetgangers .

Bijna alle ongevallen gebeurden overdag tijdens werkdagen. Bij 65 van de 135 onderzochte ongevallen speelde de dode hoek een relevante oorzakelijke rol. Op met verkeerslichtengeregelde kruispunten komt het ongevaltype waarbij een vrachtwagen uit stilstand vertrekt het meeste voor. Ongevallen als gevolg van dode hoek voor of dode hoek achter de vrachtwagen kwamen minder frequent voor. Uit het onderzoek blijkt dat verschillende oorzaken aan de basis liggen van ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers . Onveilige fietsinfrastructuur bijvoorbeeld, maar ook het kijkgedrag van de vrachtwagenbestuurder speelt een rol evenals het gedrag van de fietsers zelf de vrachtwagen die rechtsaf wil slaan nog rechts voorbij rijdt in de dode hoek. De fietser denkt ook dat de vrachtwagenchauffeur hen ziet, maar dat is niet altijd het geval.

Het BIVV pleit voor meer aandacht voor fietsinfrastructuur op kruispunten (conflicten vermijden door aangepaste verkeerslichtenregeling, fietspaden gescheiden van de weg, verhoogd aangelegde fietspaden ter hoogte van kruispunten enz.). Verder zouden de routes van vrachtwagens en zwakke weggebruikers uit elkaar gehaald moeten worden. En in de opleiding van vrachtwagenbestuurders moet het onderwerp meer aandacht krijgen. Spiegelafstelplaatsen en spiegels en camera’s op vrachtauto’s zijn nodig en tenslotte moet men leerlingen op jonge leeftijd, maar ook senioren, het juiste verkeersgedrag in de buurt van vrachtwagens aanleren.

Bron: Verkeersnet