Terug naar overzicht
± min

Zwarte lijst opvraagbaar.

30-10-2009 Sinds kort is op de website van www.ribiz.nl een lijst te zien met daarop namen van artsen, verpleegkundigen, tandartsen etc. die door de tuchtrechter zijn geschorst of uit hun ambt zijn gezet.met daarop de namen van artsen en andere zorgverleners die na een uitspraak van de tuchtrechter geschorst zijn of uit hun beroep zijn gezet. Patiënten hebben recht op deze informatie. Recht op informatie over de kwaliteit van de geboden zorg, maar ook over de prestaties van artsen en verpleegkundigen. lijst met daarop de namen van zorgverleners die door de tuchtrechter zijn gestraft, is daarbij onmisbaar.