Relatief veel bedrijfsongevallen in de agrarische sector

In de agrarische sector vinden veel bedrijfsongevallen plaats. Vorig jaar kregen tenminste 93 werknemers een ernstig ongeluk. Dit blijkt uit cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees meer

Gebrekkige munitiedepots bracht omwonenden en medewerkers Defensie in gevaar

De veiligheid van munitiedepots van Defensie was jarenlang niet op orde. Hierdoor liepen omwonenden en medewerkers onnodig kans op letselschade. Meer in 7 vragen en antwoorden.

Lees meer

Waarom het aantal bedrijfsongevallen (volgens Inspectie SZW) verder zal toenemen

Het aantal bedrijfsongevallen zal verder toenemen als bedrijven die nu geen verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)hebben, geen maatregelen treffen. De Inspectie SZW maakt zich ernstig zorgen.

De Inspectie SZW constateert dat 30 tot 50 procent van de bedrijven veiligheid niet hoog in het vaandel hebben. Die moeten streng worden gecontroleerd. Dat toezicht, bijvoorbeeld met preventieve onverwachte inspecties, komen volgens SZW in de knel omdat de Inspectie al zijn uren nodig heeft voor ernstige bedrijfsongevallen. De grote druk op de capaciteit van de Inspectie SZW verslechtert daarmee de arbeidsveiligheid. Inspecteur-generaal Marc Kuipers waarschuwde daarvoor in het televisieprogramma De Monitor. Kuipers stelt zich zorgen te maken over de gevolgen van de stijging van het aantal arbeidsongevallen met letselschade.

Lees meer

Waarom het aantal dodelijke slachtoffers van een bedrijfsongeval toeneemt

Het aantal dodelijke slachtoffers door bedrijfsongevallen is drastisch toegenomen. Vorig jaar moesten zeventig mensen een ongeval op het werk met de dood bekopen. Dat is 19 slachtoffers meer dan in 2015. Wat zijn de oorzaken?

Lees meer

Betere veiligheid hijskranen behoedt bouwpersoneel voor (bijna)ongevallen

De veiligheid rond hijskranen schiet tekort. 40 procent van het bouwpersoneel heeft door onveilige situaties te maken met bijna-ongevallen. Dat concluderen vakbond FNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) na een enquête onder 378 kraanmachinisten.

Lees meer

Toezicht blijft zwak bij 400 bedrijven die werken met gevaarlijk stoffen

OnderzoeksraadHet toezicht op 400 bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen laat te wensen over. Het is nog steeds complex georganiseerd en te versnipperd. Dit stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Lees meer

Ook kappers, slagers en kinderen hebben RSI-klachten

Vaak associëren we RSI-klachten met kantoorbanen. Minder bekend is dat RSI-klachten ook vaak voorkomen bij kappers en slagers en zelfs bij kinderen. 

Lees meer

Metaalsector en bouw ‘kampioenen’ in letsel door bedrijfsongeval

Van alle beroepen kampen medewerkers in de metaalsector en bouwvakkers het meest met letsel als gevolg van een bedrijfsongeval. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd.

Lees meer

6 feiten over de kankerverwekkende uitstoot van teflonfabriek Chemours

Kanker, nierziekten, leverschade en vruchtbaarheidsproblemen. Een greep uit de letselschades die teflonfabriek Chemours in Dordrecht kunnen veroorzaken bij werknemers en omwonenden. Chemours ontkent en ook de provincie Zuid-Holland grijpt niet in tegen de kankerverwekkende uitstoot. De 6 feiten op een rij.

Lees meer

Verdeeldheid over oorzaken toename letsel bij Defensie

Van sportblessures, verkeersongevallen en medische problemen tot ernstig letsel bij bedrijfs- en dienstongevallen. Het aantal meldingen van bedrijfs- en dienstongevallen met letsel bij Defensie is de afgelopen jaren gestegen.

Lees meer

Mogelijk gezondheidsschade voor werknemers en omwonenden DuPont-fabriek

Door jarenlange blootstelling aan perfluoroctaanzuur lopen werknemers en omwonenden van chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht kans op gezondheidsschade. Dit blijkt onder meer uit het recent verschenen rapport van het RIVM. Wat weten we tot nu toe over de giftige stof, de duur van blootstelling en de mogelijke letselschade?

Lees meer

36 doden en 76 zwaargewonden door ongevallen op Nederlandse vaarwegen

Sinds 2008 zijn op de Nederlandse vaarwegen 195 schepen gezonken en raakten 264 vaartuigen in brand. Bij de scheepsongelukken vielen 36 doden en liepen 76 mensen ernstig letsel op.

Lees meer

Vallen op werkvloer meest voorkomende arbeidsongeval met letsel

Een val op de werkvloer was in 2014 het meest voorkomende ongeval met letselschade. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Lees meer

Top 3 letselschade bij agenten

Jaarlijks betaalt de politie miljoenen euro's aan schadevergoeding voor agenten die letselschade opliepen tijdens het uitoefenen van hun beroep. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Politie.

Lees meer

Dieselrook leidt vaker tot longkanker

Een leven lang werken in een grote hoeveelheid dieselrook leidt tot meer letselschade en doden dan tot nu toe werd gedacht.

Lees meer

Meeste arbeidsongevallen in landbouw, horeca en bouw

Werknemers in de landbouw, horeca of bouwnijverheid hebben twee keer zoveel kans op letselschade door een arbeidsongeval dan werknemers in andere sectoren. Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO.

Lees meer

Vorig jaar minder (dodelijk) letsel door bedrijfsongeval op het werk

Het aantal mensen dat dodelijk letsel of blijvend letsel opliep tijdens het werk is in 2014 afgenomen met respectievelijk vijftien en 31 mensen. Dit blijkt uit gegevens uit het meldpunt voor arbeidsongevallen van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Lees meer

Wat als werkgever aansprakelijk is voor bedrijfsongeval?

Wanneer u tijdens uw werk letsel heeft opgelopen bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval. Mogelijk kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw geleden en nog te lijden letselschade. Volg de onderstaande stappen zodat u weet of uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade door uw bedrijfsongeval.

Lees meer

ZZP’er loopt meer risico op arbeidsongeval met letselschade

Tijdelijke arbeidskrachten zijn relatief vaker slachtoffer van ongevallen met letselschade op het werk dan vaste werknemers, vooral in de bouw. Dat constateert de Inspectie SZW.

Lees meer

Eerste 31 oud-werknemers NAVO-depot ontvangen letselschadevergoeding

Het ministerie van Defensie heeft tot nu toe aan 31 oud-werknemers van het van voormalig NAVO-depot in Ter Apel een letselschadevergoeding betaald. 232 zaken zijn nog in behandeling, 191 aanvragen zijn afgewezen. 

Lees meer