Fietsrotonde in Zwolle moet zorgen voor minder letsel onder fietsers

Het zat al een tijdje in de pen, maar deze zomer start de gemeente Zwolle echt met de aanleg van de fietsrotonde bij de huidige fietsoversteek Philosofenallee-Vondelkade. De fietsrotonde in deze uitvoeringsvorm is nieuw in Nederland. Auto’s kunnen niet rond rijden, maar de fietsers wel. Een afname van het aantal verkeersongevallen onder fietsers met letsel mag dan ook worden verwacht. Immers letselschade onder fietsers lijkt toe te nemen, met name onder ouderen.

Lees meer

Letselschade voorkomen bij kinderen? Draag een 'Helm op je hoofd!'

Maandag 22 april 2013 is de ‘Helm op je Hoofd’-campagne van start gegaan in Haarlem. Met deze campagne vragen Shell en Veilig Verkeer Nederland (VVN) aandacht voor het dragen van een fietshelm door kinderen in het verkeer, ter bevordering van hun verkeersveiligheid. Shell en VVN geven deze week op acht basisscholen interactieve workshops aan kinderen uit groep 3 en 4 om het imago van de fietshelm te verbeteren en om het belang van het dragen van een helm voor hun verkeersveiligheid te benadrukken. Dit is tevens de start van een onderzoek naar de bereidwilligheid van kinderen om een fietshelm te dragen.

Lees meer

Daling letselschade onder fietsers door veiliger fietsroutes is Utrecht

In de stad Utrecht onderzoekt men of het mogelijk is fietsers om te leiden naar veiliger en rustiger fietsroutes door de stad. Hierdoor wordt drukte in het centrum voorkomen en de fietsroutes zijn veiliger hetgeen zorgt voor minder ongevallen met letselschade. De gemeente Utrecht gaat hiervoor nieuwe zogenaamde 'fietsbewegwijzeringen' gebruiken.

Lees meer

Verwarmd fietspad doet ongevallen met letselschade afnemen.

Ingenieurs en Adviesbureau Tauw heeft de eerste testen gedaan met verwarmde fietspaden. De testen zijn uiterst succesvol geweest en er was zelfs aandacht van vele grote wereldlanden.

Lees meer

Zaanstad neemt meldsysteem voor letselschade door fietsongevallen ivm gladheid in gebruik

De gemeente Zaanstad heeft als eerste gemeente een speciale website in gebruik genomen waar fietsers kunnen melden als ze zijn gevallen en of letselschade hebben opgelopen als gevolg van de gladheid. De website maakt onderdeel uit van een pilotproject van het Ministerie van IenM en het Fietsberaad dat tot doel heeft het aantal ongevallen met letselschade door winterse gladheid terug te dringen en fietsers beter te informeren over de omstandigheden op de weg.

Lees meer

Meer letselschade slachtoffers verwacht van vrouwen op electrofiets

De titel van dit artikel lijkt te vermoeden dat dit artikel iets te maken gaat hebben met vrouwen die dan blijkbaar niet goed kunnen fietsen of helemaal niet met een electrofiets kunnen omgaan, maar niets in minder waar.

Lees meer

Fietspaaltjes veroorzaken vaak letselschade. Zwolle pak dit aan!

Op onze site letselschade.nl is regelmatig aandacht geschonken aan gevaarlijke situaties op fietspaden. Niet alleen senioren, maar ook kinderen botsen vaak tegen de paaltjes die soms volledig zinloos op fietspaden zijn gesitueerd.

Lees meer

Fietspaaltjes zorgen voor veel letselschade

Iedereen kent ze wel...die paaltjes op een fietspad waar je soms te laat op bedacht bent. Jaarlijks komen vele honderden fietsers ten val door deze paaltjes. De paaltjes zijn voor gemeenten vaak een goedkope manier om er voor te zorgen dat zich op fietspaden geen auto's gaan begeven. Maar met de gevaren van de paaltjes wordt weinig rekening gehouden.

Lees meer

Fietsersbond ziet niets in fietshelmen voor kinderen!

Uit diverse onderzoeken, met name ingegeven door veel medisch specialisten, komt naar voren het dragen van een fietshelm door kinderen en zelfs door oudere volwassenen, een verstandige keuze zou zijn ter beperking van letselschade. Wij hebben hierover al eens eerder artikelen gepubliceerd.

Lees meer

Ouderen vaak slachtoffer bij eenzijdige fietsongevallen

Inmiddels is uit cijfermateriaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar voren gekomen dat in het voorlaatste jaar 2010 het aantal verkeersdoden wederom is gedaald. Vreemdgenoeg is ook gebleken dat het aantal mensen dat ernstig gewond raakte in het verkeer met circa 600 personen is gestegen naar een totaal van 19.200 mensen. Op de hoofdwegen is juist een daling van  het aantal ernstig gewonden te constateren van ruim 20 procent sinds 2001.

Lees meer

Voorkom hoofdletsel bij kinderen! Stimuleer een helm!

Wij kijken er niet van op dat veel mensen die op een racefiets rijden of op een mountainbike een fietshelm dragen. Toch zien we dat vrijwel geen enkel schoolgaand kind een fietshelm draagt. Niemand beseft zich blijkbaar dat maar liefst 31 kinderen per jaar om het leven komen bij het fietsen van huis naar school en terug en maar liefst 2000 kinderen in het ziekenhuis belanden en blijvend hoofdletsel overhouden!

Lees meer

Ouderen stap op de fiets in Oosterbeek!

Veel ouderen zijn geschrokken van de onderzoeksresultaten inzake het stijgend aantal letselschade slachtoffers bij eenzijdige ongevallen met de fiets. Veel ouderen overwegen te stoppen met fietsen. Het blijft natuurlijk de vraag of zij dit doen uit angst. Men kan stoppen, maar evenzo kan men meedoen met de pilot 'Stap weer op de fiets'.

Lees meer

Brits Gerechtshof kent hoogste bedrag toe aan letselschade-slachtoffer

Het gerechtshof op Guernsey heeft zoals eind vorig jaar al bleek een van de hoogste bedragen toegekend als vergoeding voor de geleden schade in een letselschadezaak waarin één slachtoffer betrokken was. In totaal werd omgerekend bijna 16,5 miljoen euro toegekend. Het slachtoffer is een voormalig profesioneel wielrenner Manny Helmot. Hij blijkt 12 jaar geleden tijdens een training te zijn aangereden. Hierbij liep hij dusdanig ernstig letsel op dat hierdoor een einde kwam aan zijn professionele loopbaan als wielrenner. Hij is als gevolg van het opgelopen letsel ook voor de rest van zijn leven gehandicapt en arbeidsongeschikt geraakt en heeft verzorging nodig.

Lees meer

Minder of geen letsel door het dragen van de fietshelm!

Jaarlijks lopen 26.000 kinderen en jongeren letselschade op bij ongelukken met de fiets. Het letsel bestaat veelal uit nek - en schedelletsel. Indien voor deze kinderen en jongeren het dragen van een fietshelm verplicht zou worden, zou de kans op letsel drastisch worden gereduceerd. Dat stelt J. Goslings, traumachirurg en medisch hoofd van TraumaNet AMC. Hij wil dan ook de discussie over het dragen van fietshelmen weer aanzwengelen, hetgeen in het verleden al vaker ter sprake kwam. Met name voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar is het verplichten van een helm erg belangrijk, aldus Goslings.
''Het is de meest kwetsbaarste groep. Ze nemen nog niet zo lang deel aan het verkeer en zijn vaak wat onzekerder’’, zo gaf Goslings aan.

Lees meer

Meer letselschade onder fietsers.

21 juli 2010 - Ruim 8300 fietsers liepen afgelopen winter letsel op bij ongevallen. Dat is 8x zoveel dan in een normale winter. Dit blijkt uit een rapportage dat de fietsersbond morgen zal presenteren.

Lees meer

Verlichting controles !

28 oktober 2009- Verlichting in orde? Goed Licht Beter Zicht, Daar kun je mee thuis komen.’ Dat is van 17 oktober tot 30 november het motto van de landelijke campagne Goed Licht Beter Zicht.

Lees meer

Is er een wet die fietsers extra beschermt tegen aansprakelijkheid?

Fietsersbond - 01-04-2009

Er is geen specifiek wetsartikel waarin de bescherming van fietsers is geregeld. De bescherming van fietsers is vrijwel volledig tot stand gekomen op basis van jurisprudentie (uitspraken van rechters). Het is dus ‘rechtersrecht'.

Lees meer