Nieuwe MRI-methode ontwikkeld voor tijdig opsporen hersenletsel

Hersenletsel na bijvoorbeeld een val of botsing is niet altijd gelijk aantoonbaar. Een nieuwe MRI-methode belooft hersenschuddingen en ander breinletsel te ontdekken voordat het levensbedreigend wordt.

Lees meer

Aspirine na TIA vermindert kans op ernstige beroerte

Mensen met eenTIA of lichte beroerte zouden direct na de eerste symptomen aspirine moeten innemen. Hiermee kunnen ze ernstig letsel aanzienlijk verminderen. Dit heeft een internationaal onderzoeksteam, waaronder het UMC Utrecht, in de Lancet gepubliceerd. 

Lees meer

Minder letsel hartpatiënten door nieuwe technologie

Minder letsel en sneller herstel, dat zijn de positieve effecten van een nieuwe technologie voor hart- en vaatpatiënten. Omdat er minder operaties en minder ‘snij-werk’ nodig is tijdens de operatie, neemt het risico op letsel af.

Lees meer

Kauwgom kauwen rond darmoperatie verkleint kans op letsel

Het kauwen van kauwgom tot vlak vóór en direct na een darmoperatie verlaagt de kans op letsel, zoals een verminderde darmwerking. Dat blijkt uit onderzoek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Uit het onderzoek dat recent werd gepubliceerd in de Britisch Journal of Surgery blijkt dat van de patiënten die vóór en na de operatie kauwgom kauwden ruim een kwart last had van letsel in de vorm van een verminderde darmwerking. Van de patiënten in de controlegroep, die geen kauwgom kregen, maar een pleister (met het verhaal dat daar stoffen in zaten die het zenuwstelsel activeren) had bijna de helft last van verminderde darmwerking. Ook de opnameduur van de kauwgom kauwende patiënten werd korter en het aantal heroperaties was aanzienlijk minder. Kauwgom kauwen blijkt dus te werken, maar hoe en waarom het zo goed werkt moet nog verder worden onderzocht.

Lees meer

Nieuwe behandeling voorkomt ernstig letsel na herseninfarct

Patiënten met een ernstig herseninfarct hebben minder letsel als je het afgesloten bloedvat snel weer openmaakt met een katheter. Ze herstellen beter en sneller, hebben minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van een grote groep Nederlandse neurologen, radiologen en neurochirurgen.

Dit onderzoek kan grote gevolgen hebben voor de behandeling van patiënten met een acuut herseninfarct. Per jaar komen ongeveer 2.000 patiënten in Nederland in aanmerking voor deze nieuwe behandeling. Een groot aantal patiënten kan zo een leven met ernstig letsel - zoals spraakstoornissen en verlamming - worden bespaard. Zonder acute behandeling raakt bijna de helft van alle patiënten zwaar gehandicapt.

Lees meer

Kans op ernstig letsel door gebruik van interferon-bèta bij MS

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA waarschuwt voor ernstig letsel bij gebruik van interferon-bèta voor de behandeling van multiple sclerose. Neurologen van VUmc MS Centrum Amsterdam kunnen zich vinden in deze waarschuwing, maar benadrukken dat dit geen reden hoeft te zijn om de behandeling met het middel te stoppen.

Lees meer

Nijmegen Decision Tool helpt bij letsel slachtoffers met lage rugklachten

Veel letselschade slachtoffers kampen met lage rugklachten na een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Om patiënten sneller de juiste behandeling te kunnen adviseren ontwikkelt De Sint Maartenskliniek de ‘Nijmegen Decision Tool’, een nieuw hulpmiddel voor de behandeling van patiënten met chronische lage rugpijn.

Lees meer

Patiënten met letsel lopen risico door onjuist medisch dossier

Huisartsen hebben tweederde van de patiëntendossiers niet op orde. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond uit april. Zorgelijk, want het elektronisch patiëntendossier (EPD) is de sleutel tot veilige patiëntenzorg en kan (extra) letsel voorkomen.

Lees meer

Ook minder letsel bij patiënten met kanker als zij stoppen met roken

Maak tabak drie keer zo duur, verminder de beschikbaarheid en help de roker met stoppen. Dat levert directe gezondheidswinst op, ofwel: minder letsel bij rokers. 

Lees meer

Te vaak onnodig letsel door gebrek aan voorlichting medicijngebruik

Apart op de rekening
Het zogenaamde Eerste Uitgiftegesprek staat sinds 1 januari apart op de rekening (van de apotheker of de zorgverzekeraar), en hoort plaats te vinden als een patiënt een nieuw medicijn krijgt voorgeschreven. Sinds het gesprek per 1 januari 2014 apart op de rekening vermeld staat, is een lichte verbetering te zien. Het gesprek vindt tot op heden in 54% van de gevallen niet plaats. In 2013 had nog ruim 66% geen gesprek met de apotheker. Terwijl de vergoeding ervoor wel in het tarief verrekend was. Uit de gegevens van de meldlijn van de NPCF blijkt dat bijna driekwart van alle patiënten die in 2014 een nieuw medicijn kregen, voor een deel nog geen rekening heeft gezien met daarop de bedragen voor het nieuwe medicijn. Bijna een kwart van de deelnemers die in 2014 een nieuw medicijn kregen en een eerste uitgifte gesprek hebben gehad, kunnen het bedrag dat voor dit gesprek in rekening is gebracht, niet terug vinden op de rekening

Lees meer

Injecties verkleinen kans op letselschade voor patiënten met verhoogd LDL-cholesterol

Voor de aanzienlijke groep mensen die statines niet kunnen verdragen en daardoor kampen met letselschade, lijkt een goed alternatief op komst. Een studie onder 307 personen met ernstig verhoogd LDL-cholesterol wijst uit dat injecties met het antilichaam evolocumab het cholesterol net zo goed verlagen als statines.

Lees meer

Letselschade na hartoperatie oudere patiënten vaak te voorkomen

Met een eenvoudig programma kunnen verpleegkundigen letselschade voorkomen bij oudere patiënten na een openhartoperatie. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Roelof Ettema, onderzoeker aan Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht.

Lees meer

Bloedend tandvlees kan ook leiden tot letselschade

Bloedend tandvlees blijkt niet alleen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het verlies van tanden en kiezen, maar kan ook letselschade veroorzaken. Denk aan hart- en vaatziekten, diabetes en vroeggeboorte.

Lees meer

Goede resultaten met armtherapie na letselschade door beroerte

De armfunctie van letselschade slachtoffers kan na een beroerte sterk verbeteren door de inzet van training. Dit blijkt uit het proefschrift van bewegingswetenschapper Lex van Delden (VU). 

Lees meer

Afbreekbaar implantaat moet letselschade genezen

Britse wetenschappers hebben een biologisch afbreekbaar implantaat ontwikkeld dat kan helpen zacht weefsel aan elkaar te laten groeien. Hiermee kan letselschade worden genezen.

Lees meer

Letselschade door liesbreuk, vaak blijvende pijnklachten

Vrijwel iedereen heeft wel eens gehoord van een liesbreuk. Als je dan vraagt wat het is, zijn de antwoorden divers en veelal fout. Dat liesbreuken vaak voor blijvende pijnklachten zorgen en door veel mensen als 'letselschade' worden gezien, is niet zo vreemd.

Lees meer

Jurilex Letselschade waarschuwt voor gebruik antidepressiva door zwangere vrouwen

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat letterlijk alle antidepressiva bij bevallingen er toe bijdragen dat zwangere vrouwen bij de bevallig ernstig bloedverlies hebben, hetgeen kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties, aldus Jurilex Letselschade. Door haar werden wij, als redactie van letselschade.nl, gewezen op een artikel, dat in de Medical Journal afgelopen weekend is verschenen, van de Nederlandse wetenschappelijk onderzoeker Dr. E. R. (Rob) Heerdink. Hij is als farmaceutisch wetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Diclofenac na letsel niet zonder risico.

Het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) beperkt het gebruik van Diclofenac bevattende geneesmiddelen. Dit in verband met de Cardiovasculaire bijwerkingen.

Lees meer

Letselschade door gemiste diagnoses! Welke kant gaat het dan op met de letselschade vergoedingen?

Niet zelden melden slachtoffers zich bij onze LetselHelpdesk met de mededeling dat zij letsel slachtoffer zijn geworden van een door een specialist gemiste diagnose. Hierbij is het goed te weten dat veel patiënten menen geconfronteerd te worden met een gemiste diagnose, terwijl dat in werkelijkheid niet altijd zo is. Mensen hebben vaak ook een eigen beleving van een niet geheel vlekkeloos ontvangen behandeling in een ziekenhuis. Er hoeft dan maar weinig fout te gaan om als patiënt het gevoel te krijgen letsel slachtoffer te zijn geworden van een 'medische fout'.

Lees meer

Letselschade zaken door foutief uitgevoerde operaties nemen toe!

Regelmatig komen bij de LetselHelpdesk meldingen binnen van mensen die letsel hebben opgelopen door verkeerd uitgevoerde operaties. Het gaat dan niet zozeer om na een operatie opgelopen besmetting in een ziekenhuis waardoor een patiënt letsel oploopt, maar om echte slordige fouten waarbij operaties zijn verwisseld.

Lees meer